Bản Mế đón nhận quyết định công nhận chuẩn nông thôn mới

KTNT Ngày 25/2 huyện Simacai (Lào Cai) tổ chức Lễ công bố xã Bản Mế đạt chuẩn nông thôn mới 2018.

Xã Bản Mế là một xã thuộc vùng III của huyện Si Ma Cai, nằm cách trung tâm huyện Si Ma Cai 7km về phía Tây Bắc có tổng diện tích tự nhiên là 1942,55ha với 7 thôn bản, 515 hộ với 2.415 nhân khẩu, 1.367 lao động. Xã có 5 dân tộc: Nùng, Mông, Thu Lao, Kinh, Tày cùng sinh sống.

 Mặc dù, điều kiện kinh tế của xã Bản Mế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, các nghề phi nông nghiệp chưa phát triển, việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện, sự giúp đỡ doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bản Mế đã quyết tâm vượt khó để xây dựng nông thôn mới với những kết quả hết sức ấn tượng.

 

img_4175.jpg
Xã Bản Mế đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh Lào Cai

Tổng nguồn lực huy động XD NTM giai đoạn 2011- 2018 của xã là 76.578 triệu đồng. Trong đó, nhân dân xã Bản Mế đã đóng góp, ủng hộ được trên 6.490 triệu đồng, 240.000 ngày công lao động, 125 hộ hiến trên 15 ha đất làm đường, công trình nhà văn hóa và nhiều hiện vật khác. Xã Bản Mế đã lồng ghép với các nguồn lực khác: vốn CT135, QĐ 102, 30 a hơn 62.088 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,11%; tổng số hộ nghèo hiện còn 60 hộ, chiếm 11,7% (giảm 39,3% so với năm 2011); thu nhập bình quân đầu người 30,15 triệu đồng/người/năm (tăng 21,15 triệu đồng so với 2011); Trên 96% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; không còn nhà tạm nhà dột nát; các trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Đường giao thông nông thôn được cải thiện hoàn toàn: cứng hóa 22,9/29,41km đường liên thôn (đạt 78%), trong đó đã BTXM được 18.153 km (đạt 79%). Tổng số 4,2 km đường ngõ xóm không còn  lầy lội vào mùa mưa (đạt 100%), trong đó đã thực hiện BTXM được 2,2 km (đạt 51%). Cứng hóa 11/14km đường nội đồng (đạt 78,6%).

img_4183.jpg
Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong XDNTM xã Bản Mế

 

Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Lào Cai  chia sẻ: “Phấn đấu để đạt được tiêu chí nông thôn mới là việc làm rất khó khăn nhưng việc duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới lại càng khó. Trong  giai đoạn tới, Xã Bản Mế cần tập trung hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục khuyến khích hỗ trợ nhân dân khởi nghiệp làm kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Với điều kiện khí hậu, đất đai, lao động của địa phương, cần phát triển những cây trồng thế mạnh theo hướng bền vững, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài cho bà con nhân dân. Ngoài ra, cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn, nhất là dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Cần phải đi đôi với việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân.

Xây dựng nông thôn mới phải gắn việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 là: Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; Xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn; Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; Vệ sinh môi trường nông thôn; Giữ gìn an ninh trật tự nông thôn”.

 

 

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn