Báo chí góp phần tích cực vào xây dựng NTM ở Thái Nguyên

KTNT Sau 10 năm xây dựng NTM, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng với nhiều đổi thay, nhất là chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

tr26.jpg
Ông Trần Nho Hưởng (thứ 2 từ phải sang) thăm quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của xã Bàn Đạt (Phú Bình).

 

Có được thành công đó là nhờ cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nơi đây đồng thuận, chung tay, trong đó có sự góp sức của các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng gồm báo đài, cổng thông tin, báo, tạp chí, hội thi, tọa đàm..., các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt về mục đích, nội dung nhiệm vụ của Chương trình xây dựng NTM và phát động, động viên và lan tỏa phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” tích cực, hiệu quả.

Với nhiều loại hình, nhiều thể loại phản ánh, báo chí đã góp phần vận động các tầng lớp nhân dân ở nông thôn trong tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM và tiếp sức để nâng cao chất lượng các cuộc vận động của các hội, đoàn thể. Đơn cử, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM”, “Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng NTM”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, toàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức 20.389 hội nghị tuyên truyền cho 1.370.603 lượt cán bộ, đảng viên từ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp huyện đến xã, xóm; 497 cuộc thi tìm hiểu về xây dựng NTM; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về NTM trên Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên và trang thông tin điện tử NTM tỉnh Thái Nguyên (ntm.thainguyen.gov.vn).

Đồng thời, phối hợp với một số cơ quan truyền thông của Trung ương tuyên truyền về xây dựng NTM của Thái Nguyên; biên soạn, in, cấp phát trên 60.000 cuốn bản tin NTM, 360 pano cho 09 xã và 09 xóm xây dựng NTM kiểu mẫu, 4.500 áp phích tuyên truyền về NTM đến tất cả các xóm trên địa bàn tỉnh; xây dựng các video tư liệu, phóng sự tuyên truyền; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, trò chơi truyền hình về xây dựng NTM để cổ vũ, khích lệ cán bộ, nhân dân hiểu và tham gia tích cực hơn.

Truyền tải cách làm hay

Báo chí đồng hành cùng với tỉnh Thái Nguyên trong quá trình xây dựng NTM đã kịp thời truyền tải cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành đến  với cộng đồng dân cư như: Chính sách hỗ trợ xi măng cho các địa phương xây dựng đường giao thông, kênh mương thủy lợi, hạ tầng khu sản xuất; ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kênh mương thủy lợi, đường giao thông; đơn giản hóa trình tự, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện xây dựng NTM; triển khai dồn điền đổi thửa để xây dựng cánh đồng mẫu lớn; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào quá trình sản xuất giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác…

Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng đã phát huy hiệu quả, vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất kết quả xây dựng NTM. Qua đó giúp phát hiện những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện đồng thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình hiệu quả trong xây dựng NTM để tuyên truyền và nhân rộng.

Trong quá trình tham gia xây dựng NTM, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến là các cá nhân tích cực lao động sản xuất, vận động gia đình và người thân hiến đất, đóng góp vật chất và công sức tham gia xây dựng NTM, tiêu biểu như: Mô hình trồng cây ăn quả của ông Nguyễn Viết Quỳnh, xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên; mô hình vườn ao chuồng của ông Dương Minh Tường, xóm Tân Sơn, xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công; mô hình trang trại của ông Nguyễn Kim Xưa, xóm Cọ 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương... Các mô hình này đã được báo chí lan tỏa; các mô hình, các điển hình ngày một nhân nhiều lên trên khắp các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả đáng mừng     

Sau 10 năm tổ chức thực hiện, Chương trình xây dựng NTM đã có tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, toàn tỉnh có 101/139 xã đạt 19 tiêu chí NTM; trong đó 88 xã được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, 13 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. 03/09 đơn vị cấp huyện (33,33%) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 09 xã và 13 xóm được công nhận đạt NTM kiểu mẫu.

Dự kiến đến hết năm 2020, có 08 xã trở lên đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 - 2020 toàn tỉnh Thái Nguyên lên 109 xã (vượt 09 xã so với kế hoạch); xây dựng hoàn thành 09 xã “NTM nâng cao” và “NTM kiểu mẫu”; huyện Phú Bình đạt huyện NTM, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 toàn tỉnh lên 04 đơn vị (vượt 02 đơn vị so với kế hoạch).

Ông Trần Nho Hưởng, Phó chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: Trong xây dựng NTM, Thái Nguyên thành công như hôm nay là có sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn; có sự chung sức của các doanh nghiệp, những người con xa quê và sự góp sức của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đã đề ra; phấn đấu năm 2020, tỉnh xây dựng hoàn thành 08 xã “NTM nâng cao” và “NTM kiểu mẫu”, không còn xã dưới 10 tiêu chí; có 25 sản phẩm trở lên được đánh giá và xếp hạng từ 3 - 4 sao theo tiêu chí OCOP; quán triệt tư tưởng “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc” để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào chung sức xây dựng NTM trên toàn địa bàn tỉnh.

 

 

Đình Hợi

Ý kiến của bạn