Căn cứ nào Vinaconex đề nghị Hải Phòng hủy quyết định thu hồi đất?

KTNT Vinaconex cho rằng, việc UBND TP. Hải Phòng ra quyết định thu hồi đất tại dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá (thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải) là chưa đúng với quy định của pháp luật.

Quyết định của UBND TP. Hải Phòng do ông Phạm Văn Hà, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ký, thu hồi gần 156ha đất tại dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá trên căn cứ vào Khoản 1, Điều 65, Luật đất đai năm 2013.

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá (Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu huyện Cát Hải)
Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá (thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu huyện Cát Hải)

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013, Công ty Vinaconex – ITC chỉ bị thu hồi đất dự án trong 2 trường hợp sau: Công ty Vinaconex - ITC giảm hoặc không còn nhu cầu xử dụng đất tại dự án được giao; Công ty Vinaconex – ITC tự nguyện trả lại đất, các giấy tờ đất cần thiết liên quan đến dự án cho UBND TP. Hải Phòng theo quy định.

Đối chiếu thực tiễn tại dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá của Công ty Vinaconex – ITC thì việc UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định thu hồi đất theo Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013 là chưa đảm bảo. Cụ thể, theo Công ty Vinaconex – ITC, thời điểm công ty gửi văn bản liên quan đến chủ trương thu hồi đất dự án của UBND TP. Hải Phòng, công ty đã thực hiện được 95% dự án, phía công ty chưa có đề nghị trả lại đất, giấy tờ cần thiết liên quan đến dự án cho UBND TP. Hải Phòng. Theo đó, Công ty Vinaconex - ITC đã có văn bản đề nghị UBND TP. Hải Phòng xem xét hủy bỏ quyết định thu hồi gần 156ha đất dự án của công ty này.

 

 

Ngọc Phượng - Phạm Trang

Ý kiến của bạn