Cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc bổ nhiệm công chức tại Thái Bình

KTNT KTNT - Trước những sai phạm nghiêm trọng trong việc bổ nhiệm công chức tại Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đơn vị có liên quan.

Sai phạm nghiêm trọng trong việc bổ nhiệm công chức tại Thái Bình!

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quản lý hồ sơ công chức tại Thái Bình có rất nhiều sai phạm.

Theo đó, có tới 72 công chức giữ chức vụ quá 5 năm. Trong khi đó, có 25 công chức giữ chức vụ đủ 5 năm đến 11 năm nhưng tại thời điểm thanh tra chưa được bổ nhiệm lại. Ngoài ra, việc bổ nhiệm lại một số công chức cũng còn nhiều sai sót khác.

Qua kiểm tra 637 hồ sơ công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống tại 21 cơ quan, Thanh tra phát hiện nhiều hồ sơ thiếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch. Trong đó, 7 trường hợp thiếu bằng đại học, 149 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; 142 người thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B;… Đa số công chức lãnh đạo giữ ngạch chuyên viên chính không xuất trình được đề án, công trình có sáng tạo trong quản lý theo tiêu chuẩn ngạch.

Không những thế, kết luận thanh tra còn nêu một số sai sót trong việc quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh Thái Bình và lãnh đạo cấp sở chưa được lưu giữ tại các cơ quan quản lý công chức theo quy định.

Bên cạnh đó, việc bố trí công chức làm công tác văn thư, lưu trữ có trình độ chưa phù hợp, kỹ thuật trình bày văn bản cũng chưa chuẩn. Công tác lập hồ sơ công việc chưa được công chức chú trọng thực hiện theo quy định.

 

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về sai phạm trong việc bổ nhiệm công chức tại Thái Bình.

 

Trước những sai phạm trên, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tới Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình:

Cần phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại  tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ, rà soát các văn bản quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Tổ chức lập, quản lý hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tiêu chuẩn ngạch công chức, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ để kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức về quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư lưu trữ. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thu hồi toàn bộ hồ sơ, tài liệu đang tồn đọng tại các phòng, ban chuyên môn về kho lưu trữ. Chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

Ngoài ra, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức, quản lý hồ sơ công chức, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư lưu trữ.

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Thái Bình cần thực hiện đúng, nghiêm túc đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến sự việc.

Thành Vinh – Thanh Thắng

KTNT

Ý kiến của bạn