Cát Minh cán đích xã NTM nâng cao

KTNT Là 1 trong 2 xã được lựa chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao của huyện Phù Cát (Bình Định) năm 2021, Cát Minh đã chung tay hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

đường-giao-thông-nông-thôn-xã-cát-minh-được-thảm-bê-tông-nhựa.jpg
Đường giao thông nông thôn xã Cát Minh được thảm bê tông nhựa.

 

Hoàn thành 13/13 tiêu chí NTM nâng cao

Năm 2019, xã Cát Minh về đích NTM. Từ đó đến nay, bên cạnh giữ vững các tiêu chí đã đạt, cán bộ và nhân dân xã Cát Minh đã chung sức, đồng lòng tập trung mọi nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo thêm thu nhập cho nhân dân.

Với quyết tâm nâng cao các tiêu chí NTM, đến nay Cát Minh đã hoàn thành 13/13 tiêu chí NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã cố gắng duy trì các tiêu chí NTM, rà soát thực hiện từng tiêu chí, khó đâu, gỡ đó. Xác định đầu tiên phải làm tốt công tác quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ chốt. Cùng với đó, hệ thống chính trị, các đoàn thể từ xã đến thôn tích cực tuyên truyền giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa của xây dựng NTM nâng cao; từ đó, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tham gia xây dựng NTM.

Thời gian qua, Đảng uỷ, UBND xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đề án xây dựng NTM nâng cao, xây dựng các kế hoạch công tác chi tiết cho các chương trình hành động xây dựng NTM nâng cao, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên. Một mặt, xã quyết tâm duy trì bền vững 19 tiêu chí NTM, song song với đó là thực hiện 13 tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Xã đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng NTM nâng cao trên nguyên tắc tận dụng các công trình đã có, chỉ xây dựng mới các hạng mục chưa có hoặc xuống cấp không đáp ứng yêu cầu, không thể nâng cấp cải tạo để giải quyết khó khăn về vốn và nguồn lực. Kế thừa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để đầu tư. Đối với dự án cấp xã quản lý, tập trung huy động tối đa nguồn ngân sách phân bổ, đẩy mạnh xã hội hoá để thanh quyết toán dứt điểm trong năm 2021, không để nợ đọng. Đối với các công trình, dự án khác, tuyên truyền vận động người dân đóng góp kết hợp với cơ chế hỗ trợ của xã để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã đạt hơn 150 tỷ đồng; trong đó, nhân dân tự đầu tư và đóng góp trên 3,5 tỷ đồng, hơn 15.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Công tác quy hoạch được xã tổ chức thực hiện tốt theo đúng quy hoạch của huyện; cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương, thủy lợi phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư đảm bảo. 100% đường liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm được bê tông nhựa và bê tông xi măng, 100% đường trục chính nội đồng được cứng hoá. 

Đối với tiêu chí về môi trường, Cát Minh tập trung phối hợp với các hội, đoàn thể vận động nhân dân tiếp tục trồng hoa bên đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Công tác vệ sinh môi trường hàng ngày, phong trào “Chủ nhật xanh” luôn được nhân dân đồng tình thực hiện nền nếp, hiệu quả. Đến nay,  20% số tuyến đường xã, thôn, xóm trên địa bàn được trồng các loại cây hoa, cây bóng mát. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành công, bước đầu đã có 75,14% số hộ  tham gia dịch vụ thu gom rác thải và 24,86% số hộ thực hiện phân loại và áp dụng biện pháp xử lý. Xã xây dựng 4 mô hình đoàn thể bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được đông đảo cộng đồng tham gia.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành, nghề dễ có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến cáo người dân mạnh dạn áp dụng  tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích. Ngoài ra, xã cũng chú trọng công tác giảm nghèo cho người dân với các giải pháp như: Hỗ trợ vốn xoay vòng; giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự, cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể của xã Cát Minh thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các đợt ra quân vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, đóng góp kinh phí tiếp tục thực hiện mô hình đường điện chiếu sáng đồng bộ trên các tuyến đường để tạo diện mạo xã ngày càng khang trang. 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; 100% số thôn đạt thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 99,25%.

Xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện Phù Cát

Năm 2021, thu nhập bình quân của xã đạt 52,2 triệu đồng/người, tăng 1,2 lần và tỷ lệ hộ nghèo còn 1,11%, giảm 1,96% so với năm 2019.

Phấn khởi về bộ mặt quê hương đổi mới từng ngày nhờ xây dựng NTM, ông Lê Kim Đông, một người dân ở thôn Đức phổ 1 bày tỏ: “Hiện giờ, trên địa bàn xã, 100% là nhà ngói; trong đó có nhiều nhà cao tầng trông rất đẹp; đường ngang- đường dọc đều bê tông hết, trường học được xây dựng cao tầng, nhà nào cũng có truyền hình, máy hát, mỗi nhà dân có từ 1 đến 2 xe máy. Đời sống người dân chúng tôi đã được cải thiện gấp nhiều lần”.

Ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch UBND xã Cát Minh, phấn khởi chia sẻ: “Với sự quan tâm giúp đỡ của  Huyện uỷ, chính quyền huyện, sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng chất các tiêu chí NTM, Cát Minh đã cán đích NTM nâng cao. Trong đó, nhân dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào”.

 

một-góc-khu-dân-cư-thôn-đức-phổ-2-xã-cát-minh-phù-cát.jpg
Một góc khu dân cư xã Cát Minh- Phù Cát.

 

Về thăm lại Cát Minh hôm nay, diện mạo xã đã thay đổi rõ nét, những con đường bê tông lớn mở rộng, điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, nhà cửa khang trang sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên, kinh tế, xã hội của địa phương được phát triển. Đó là kết quả hơn 10 năm nỗ lực xây dựng  NTM và NTM nâng cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Chúng tôi tin rằng, Cát Minh sẽ sớm được công  nhận xã NTM nâng cao; trở thành xã đầu tiên của huyện Phù Cát đạt danh hiệu này.

Thế Hà

Ý kiến của bạn