Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh “phớt lờ” kết luận của Bộ Xây dựng?!

KTNT Năm 2014, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót tại dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm hóa kênh cống Thôn đoạn từ cống Baza đến cống Thềm Long, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) do Công ty TNHH Thượng Hải đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Đến nay, đã gần 3 năm nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm kết luận.

Dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm hóa kênh cống Thôn đoạn từ cống Baza đến cống Thềm Long do Công ty TNHH Thượng Hải đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT xảy ra nhiều sai sót.

Ngày 5/10/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 2488/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011 - 2015.

Điều đáng lưu ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện một số nội dung. Trong đó, về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ.

Đối với hai dự án Đoàn thanh tra đã kiểm tra (dự án đầu tư xây dựng ngầm hóa kênh cống Thôn; dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 295B), cần tổ chức kiểm điểm một cách nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện dự án; có giải pháp cụ thể để xử lý, khắc phục những sai sót nêu trong kết luận thanh tra và các nội dung khác đã được Thanh tra Bộ Xây dựng nêu tại Kết luận số 376/KT-TTr ngày 24/12/2014, báo cáo về Thanh tra Chính phủ.

Những hạn chế, sai sót tại dự án đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh khắc phục.

Liên quan tới dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm hóa kênh cống Thôn đoạn từ cống Baza đến cống Thềm Long, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) do Công ty TNHH Thượng Hải đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, kết luận 376/KT-TTr ngày 24/12/2014, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra các tồn tại, sai sót cần khắc phục.

Theo đó, công tác thiết kế lập dự án đầu tư còn một số tồn tại và sai sót như: tính sai chi phí thiết kế do không tính đến hệ số chiết giảm khi thiết kế công trình lặp lại đối với hạng mục ki ốt; tính thừa một số khối lượng thi công; áp định mức, đơn giá chưa phù hợp như: áp sai cấp đất trong công tác đào đất thủ công móng trụ, móng băng và áp sai cấp đất trong công tác ép cọc bê tông cốt thép. Dẫn đến làm giá trị dự toán sai tăng 1.088.662.000 đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cho điều chỉnh lại tổng mức đầu tư và tính lại số năm thu hồi vốn và thời gian khai thác dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt lại, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước và nhà đầu tư.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán còn một số sai sót, làm tăng giá dự toán 1.460.789.000 đồng. Yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh lại dự toán chi phí xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

Công tác tính toán hiệu quả kinh tế và số năm thu hồi vốn trong hợp đồng BOT chưa phù hợp do dự toán chi phí xây dựng công trình tính chưa chính xác và áp sai mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, mức thuế đúng là 20%.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo nhà đầu tư điều chỉnh lại dự toán chi phí xây dựng, áp lại thuế thu nhập doanh nghiệp làm cơ sở tính lại số năm thu hồi vốn và điều chỉnh lại thời gian nhà thầu được khai thác dự án cho phù hợp với quy định.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệp đối với những sai sót đã được nêu trong báo cáo kết luận.

UBND tỉnh Bắc Ninh Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo, gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết luận.

Như vậy, dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm hóa kênh cống Thôn đoạn từ cống Baza đến cống Thềm Long do Công ty TNHH Thượng Hải đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều hạn chế, sai sót từ việc xây dựng dự toán dự án sai; duyệt thiết kế bản vẽ thi công đến việc áp sai mức thuế thu nhập doanh nghiệp…

Gần 3 năm trôi qua, sai sót vẫn chưa được khắc phục. Thanh tra Chính phủ đã phải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện.

Từ những hạn chế, sai sót trên dẫn tới thời gian Công ty TNHH Thượng Hải thu hồi vốn và thời gian được khai thác là không đúng. Điều đáng nói là, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh  phải xử lý những sai sót nói trên trong thời gian 60 ngày kể từ ngày công bố kết luận.

Đến nay, đã gần 3 năm nhưng người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những sai sót nói trên. Lúc này, dư luận có quyền đặt câu hỏi, phải chăng Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đang cố tình “phớt lờ” kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng?. Hay vì bên trong dự án có lợi ích nhóm nên sai sót chưa bị xử lý?.

Đình Tùng

 

Bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: thomktnt@gmail.com

 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn