Chưa có đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà Trần Vũ Quỳnh Anh

KTNT KTNT - Sáng 30/3, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo về kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020, trong đó bao gồm cả nội dung giải trình của các ban, ngành chức năng của tỉnh Thanh về quy trình bổ nhiệm đối với Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Bà Quỳnh Anh được bổ nhiệm khi còn thiếu tiêu chuẩn; kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực. Ảnh: VOV

Cụ thể: Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Thanh Hóa từ 2010 – 2015. Sở xây dựng đã bổ nhiệm một số Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chưa có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị, chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước là không đúng với quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa. Tính đến thời điểm 31/12/2015, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thừa 6 Phó Trưởng phòng so với quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2009 về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan giúp việc UBND tỉnh quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh: Ngày 7.5.2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên 2012 – 2013, trong đó có danh sách trúng tuyển đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh; Ngày 13.9.2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 3212, phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức ngạch chuyện viên 2012 – 2013, trong đó bà Quỳnh Anh trúng tuyển công chức vào Sở Xây dựng; Đến ngày 27/9/2013, Giám đốc Sở Xây dựng có quyết định tuyển dụng công chức đối với bà Quỳnh Anh, phận công công tác tại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản kể từ ngày 30/9/2013. Như vậy, về quy trình tuyển dụng công chức đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh là đúng với quy định.

Về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ các chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. Ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành quyết định bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. Đến ngày 7/11/2014, Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục có quyết định bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

“Việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ các chức vụ Phó phòng rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: Thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên; có trình độ từ Trung cấp lý luận chính trị trở lên; đã qua lớp về nghiệp vụ quản lý nhà nước… là không đúng quy định của UBND tỉnh trong ban hành quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo”, thông báo nêu rõ.

Về vấn đề cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh: Ngày 20.9.2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh có đơn xin thôi việc tự nguyện gửi Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa. Đến ngày 23/9/2016, Giám đốc sở Xây dựng Thanh Hóa ban hành quyết định cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Việc Giám đốc sở Xây dựng cho thôi việc đối với bà Quỳnh Anh là đúng với quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, việc Giám đốc sở Xây dựng chưa báo cáo Sở Nội vụ là không đúng theo quy định tại Quyết định số 685 ngày 2/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, không thông báo công khai cho cán bộ công chức trong cơ quan biết là không đúng với nghị định 04/2015 ngày 9/11/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Hiện tại, hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) của bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã không còn lưu giữ tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, do trước đó ngày 23/9/2016, Chánh văn phòng Sở Xây dựng đã bàn giao lại cho bà Quỳnh Anh khi bà Quỳnh Anh nhận quyết định thôi việc. Việc Giám đốc Sở Xây dựng quản lý không chặt chẽ để Chánh văn phòng giao hồ sơ gốc cho bà Quỳnh Anh cũng là trái với quy định.

Xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng Thanh Hóa từ 2010 - 2015 và trong năm 2016, thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ: Các thiếu sót vi phạm trong bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở giai đoạn 2010 – 2015; Tập thể lãnh đạo thời kỳ 2010 – 2015 chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan; Chịu trách nhiệm trực tiếp trong tham mưu thuộc về Chánh văn phòng Sở Xây dựng giai đoạn 2010 – 2015 và các công chức có liên quan; Việc chưa báo cáo về Sở Nội vụ và không công khai việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng hiện tại… Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có một phần trách nhiệm do đã không thanh, kiểm tra để phát hiện sớm, kịp thời các thiếu sót, vi phạm tại Sở Xây dựng.

Về nội dung cử bà Quỳnh Anh đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thực hiện xét, cử cán bộ đi học đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Tuy nhiên, trong quá trình xét, cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Quỳnh Anh, nhất là xét quá trình công tác mà chỉ tập trung chú ý đến các điều kiện, tiêu chuẩn xét cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo quy định; Lãnh đạo Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh, tạo điều kiện cho bà Quỳnh Anh vào diện đối tượng được đi học. Căn cứ vào những nội dung trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu để xảy ra những thiếu sót trên và xử lý nghiêm theo quy định.

Thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ quy trình xét kết nạp đảng viên của bà Quỳnh Anh cũng như việc bà Quỳnh Anh đã vi phạm vào một số điều đảng viên không được làm trong suốt thời gian bà công tác tại Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Trong phần kết luận về việc xác minh khối tài sản “khủng” của bà Trần Vũ Quỳnh Anh như dư luận vẫn đồn đoán, thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ: Trong suốt quãng thời gian kể từ khi bà Quỳnh Anh là lao động hợp đồng tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đến khi giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý nhà và thị trường Bất động sản tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (2010 - 2016): “Chưa phát hiện bà Trần Vũ Quỳnh Anh có hàng vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn là cán bộ công chức. Vì vậy chưa có đủ cơ sở để kiểm tra xác minh tài sản của bà”.

Có thể thấy, sau khi nhận được thông tin phán ánh, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tiến thanh kiểm tra và trả lời dư luận một cách khách quan, trung thực theo đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước. Khi sự việc đã “Hai năm rõ mười”, đề nghị tỉnh Thanh Hóa, giao các cơ quan chức năng, căn cứ theo các quy định của Đảng và nhà nước, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có sai phạm để giữ vững kỷ cương, lấy lại lòng tin nơi nhân dân.

                                                                                P.V

 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn