Công ty Friesland Campina Hà Nam vi phạm trong lập website

KTNT Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam không chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất; vi phạm Bộ luật Lao động mà còn vi phạm trong lập website.

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kết luận thanh tra số 72/ KL-SCT ngày 20/12/2018 về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam.
 
Kết luận này chỉ rõ từng vi phạm và yêu cầu Công ty phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm; khắc phục các vi phạm.

 Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam 

Cụ thể, Kết luận thanh tra số 72/ KL-SCT ngày 20/12/2018  nêu ra hàng loạt các vi phạm, trong đó, có việc Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam giới thiệu, quảng cáo về Công ty và các sản phẩm do Công ty sản xuất (hình ảnh, lời giới thiệu, quảng cáo, hồ sơ chất lượng sản phẩm) trên 04 website thương mại điện tử bán hàng có tên miền frieslandcampina.com; dutchlady.com.vn; yomost.com.vn và friso.com.vn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam. Tuy nhiên, các website trên đều chưa thực hiện thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định của Chính phủ về thương mại điện tử.
 
Với sai phạm nêu trên của Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam yêu cầu dừng ngay việc giới thiệu, quảng cáo về Công ty và các sản phẩm do Công ty sản xuất ra trên các website thương mại điện tử bán hàng không thực hiện thông báo việc thiết lập website với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Kiến nghị với Công ty Friesland Campina Việt Nam khắc phục ngay các vi phạm về sử dụng website thương mại điện tử bán hàng.

 Một trong các website của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam

Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, có trụ sở chính tại  Bình Dương. Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700242558 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 25/9/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 23/3/2016. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là sản xuất, chế biến, đóng gói sữa và các sản phẩm từ sữa.
 
Là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% vốn nước ngoài mà ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, chế biến, đóng gói sữa và các sản phẩm từ sữa lại có nhiều các sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra như: vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất; vi phạm Bộ luật Lao động và trong lập website quảng cáo, phải chăng Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam coi thường các quy định, pháp luật của nước sở tại (!?)
 
Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn