Đakrông: Huy động trên 875 tỉ đồng xây dựng hạ tầng và phát triển sản xuất

KTNT Những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới  (NTM) được huyện Đakrông (Quảng Trị) tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân.

t17d.jpg
Diện mạo nông thôn miền núi Đakrông có nhiều khởi sắc.

 

Riêng trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã huy động được trên 875 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy chuẩn NTM và hỗ trợ phát triển nhiều mô hình sản xuất có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Từ nguồn vốn này, nhiều công trình như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi… được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; các mô hình kinh tế có liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm được quan tâm hỗ trợ như: trồng lạc phủ bạt, cây dược liệu hương nhu trắng, dưa hấu Mò Ó; sâm Bố Chính, nuôi hươu sao xã Triệu Nguyện; chuối và dứa ở xã Tà Rụt…và nhiều sản phẩm được xây dựng theo chuẩn OCOP.

Nhờ vậy, giá trị nông, lâm, ngư nghiệp năm 2020  của Đakrông đạt 347,862 tỉ đồng, tăng 150,434 tỉ đồng so với năm 2015. Tổng số tiêu chí NTM đạt được trong toàn huyện tính đến cuối năm 2020 là 121 tiêu chí, đạt 95,27% kế hoạch, bình quân 10,08 tiêu chí/xã, tăng 2,2 tiêu chí so với năm 2019. Việc huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần làm cho diện mạo nông thôn miền núi ở huyện có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.

 

Anh Đức

Ý kiến của bạn