Đảng bộ xã Bình Minh: Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

KTNT Những năm qua, Đảng bộ xã Bình Minh (Kiến Xương, Thái Bình) đã chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

t17t.jpg
Khu trung tâm xã Bình Minh.

 

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã Bình Minh (Kiến Xương, Thái Bình) đã chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng

5 năm qua, bức tranh kinh tế ở xã Bình Minh có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong đó, nông nghiệp  chỉ còn chiếm 22%; công nghiệp - XDCB 45,5%; dịch vụ thương mại 32,5%. Trong khi mục tiêu đề ra đến năm 2020, cơ cấu nông nghiệp 27%, công nghiệp XDCB 42%, dịch vụ 31%.

Giá trị sản xuất tăng từ 27,8 triệu đồng/người/năm 2016 lên 45 triệu đồng/người/năm 2020. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 9,12%/năm, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra là 8,93%/năm… góp phần giảm hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều giai đoạn 2016 -2020 còn 3,16%, số hộ cận nghèo 3,38%.

Phấn đấu năm 2025 đạt NTM nâng cao

Không chỉ thể hiện qua những con số, người dân Bình Minh đều cảm nhận rõ những thay đổi ở quê hương. Trong đó, thể hiện rõ nhất là diện mạo nông thôn có nhiều chuyển biến, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh ngày càng được khang trang, hiện đại.

 

t17ta.jpg
Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao được triển khai cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Ảnh: Viết Thanh.

 

Bình Minh hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Thái Bình công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015 (về đích trước 1 năm so với nghị quyết đại hội đề ra).

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ, vận hội mới. Với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả cao, bền vững, chắc chắn rằng mục tiêu xây dựng xã giàu đẹp, văn minh, đạt NTM nâng cao vào năm 2025 sẽ sớm về đích.


 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn