Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022  
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 | 17:37

Gia Lai: Cần làm rõ nhiều khuất tất trong gói thầu “Mua thức ăn cho cá – Dự án nuôi cá lồng năm 2021” tại Trung tâm Giống Thủy sản

Chúng tôi nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Đại – Giám đốc Công ty TNHH MTV An Trang, số 124, thôn 10, xã Hòa Khánh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Nguyễn Văn Đại, Trung tâm Giống Thủy sản Gia Lai đã có nhiều việc sai quy định trong đấu thầu

Cụ thể, ngày 20/05/2021 Trung tâm Giống Thủy sản Gia Lai đăng tải lên hệ thống đấu thầu Quốc gia với 2 gói thầu có tên: Gói thầu số 1 là “Mua Thức ăn cho cá” số E-TBMT: 20210549945-00. Thời điểm đăng tải ngày 20/05/2021. Thời điểm đóng thầu ngày 04/06/2021.

Gói thầu số 2 là “Mua cá giống” số E-TBMT: 20210549876-00. Thời điểm đăng tải ngày 20/05/2021. Thời điểm đóng thầu ngày 03/06/2021. Công ty TNHH MTV An Trang tham gia cả hai gói thầu trên

ad6b235ad6221d7c4433.jpg
Công TNHH MTV An Trang (Xã Hòa Khánh, Tp Buôn Ma Thuột) tham gia đấu thầu cả 2 gói thầu mà Trung tâm Giống Thủy sản Gia Lai mời thầu

 

Cả hai gói thầu trên được bên mời thầu là Trung tâm Giống Thủy sản Tỉnh Gia Lai đăng tải mời thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 và Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

16 giờ ngày 03/06/2021, là thời điểm đóng gói thầu “Mua cá giống” Số E-TBMT: 20210549876-00. Theo quy định sau 2 tiếng sau khi đóng thầu, bên mời thầu phải hoàn thành công tác mở thầu. Nhưng đến 10 giờ 29 phút, ngày 04/06/2021 bên mời thầu mới công khai biên bản mở thầu của gói thầu có số TBMT: 20210549876-00 trên mạng đấu thầu Quốc Gia.

16 giờ ngày 04/06/2021 là thời điểm đóng gói thầu “Mua thức ăn cho cá”. Bên mời thầu đã mở gói thầu trên nhưng không công khai biên bản mở thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, và công bố “Hủy thầu” đối với gói thầu này với lý do “Thay đổi phạm vi đầu tư”.

Ngày 02/7/2021 Trung tâm Giống Thủy Sản Tỉnh Gia Lai đăng mời thầu lại gói thầu: “Mua thức ăn cho cá” Số TBMT: 20210705428-00 với giá mời thầu là 494.208.000vnd (Bốn trăm chín mươi tư triệu hai trăm lẻ tám nghìn đồng). Thời điểm đăng tải  là ngày 02/07/2021. Thời điểm đóng thầu là ngày 09/07/2021. Lần mời thầu này, Trung tâm Giống Thủy sản Tỉnh Gia Lai mời thầu gói thầu “Mua thức ăn cho cá” bằng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Nhà thầu Công ty TNHH MTV An Trang tiếp tục tham gia gói thầu “Mua thức ăn cho cá” nói  trên. Trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu “Mua thức ăn cho cá”, Công ty TNHH MTV An Trang đã gửi hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của bên mời thầu. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV An Trang cũng đã chứng minh đủ năng lực để tham gia gói thầu “Mua thức ăn cho cá”

Trong hồ sơ mời thầu số TBMT: 20210705428-00 gói thầu “Mua thức ăn cho cá, Công ty TNHH MTV An Trang nhận thấy có một số nội dung, tiêu chí không phù hợp với pháp luật hướng dẫn hiện hành. Công ty đã gửi nhiều công văn đến Trung tâm Giống Thủy Sản Tỉnh Gia Lai để làm rõ mọi việc. Trong gói thầu nói trên. Công ty TNHH MTV An Trang chào giá: 370.656.000đ (Ba trăm bảy mươi triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng), còn hộ kinh doanh Vương Thị Ánh Tuyết chào giá: 494.208.000đ (Bốn trăm chín mươi tư triệu hai trăm lẻ tám nghìn đồng).

738502baf7c23c9c65d3.jpg
Trung tâm Giống Thủy sản Gia Lai - Đơn vị mời thầu 2 gói thầu trong "Dự án nuôi cá lồng năm 2021"

 

Sau đó Công ty TNHH MTV An Trang nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Số 60/TB-TTGTS ngày 20 tháng 07 năm 2021 do Trung tâm giống thủy sản Gia Lai gửi đến. Điều mà ông Nguyễn Văn Đại ngạc nhiên là hộ kinh doanh Vương Thị Ánh Tuyết lại là đơn vị trúng gói thầu “Mua thức ăn cho cá” Số TBMT: 20210705428-00 bằng đúng với giá bên mời thầu đã đưa ra. Bên mời thầu loại bỏ trực tiếp Công ty TNHH MTV An Trang mà không có bất cứ công văn làm rõ hồ sơ dự thầu đối với gói thầu trên. 

Qua gói thầu “mua thức ăn cho cá” đã thấy xuất hiện nhiều điều bất thường. trong đó, cần làm rõ, công khai minh bạch sự thay đổi “phạm vi đầu tư” dẫn đến việc hủy thầu gói thầu “Mua thức ăn nuôi cá” Số E-TBMT: 20210549945-00. Lý do tại sao sau khi mở thầu, bên mời thầu mới đưa ra lý do trên để hủy thầu.

Điều cần đề cập nữa là hai gói thầu, cùng một dự án “Nuôi cá lồng năm 2021” nhưng đối vơi gói thầu “Mua cá giống” Số E-TBMT: 20210549876-00, bên mời thầu là Trung tâm Giống Thủy sản Tỉnh Gia Lai vẫn triển khai bình thường. Với  gói thầu “Mua thức ăn nuôi cá” Số E-TBMT: 20210549945-00. Bên mời thầu với lý do “Thay đổi phạm vi đầu tư” dự án để hủy thầu, qua đó thấy sự bất nhất của hai gói thầu cùng một dự án “Nuôi Cá lồng 2021”.

Tại sao Công ty TNHH MTV An Trang lại bị loại bỏ trực tiếp (không có công văn làm rõ hồ sơ dự thầu) trong khi đã đáp ứng được những tiêu chí tốt nhất về nhiều mặt trong gói thầu. Điều cần nói là Công ty TNHH MTV An Trang chào giá thấp hơn đơn vị trúng thầu là hộ kinh doanh Vương Thị Ánh Tuyết đến 123.552.000đ.(Một trăm hai mươi ba triệu năm trăm năm mươi hai nghìn đồng). Hàng hóa Công ty TNHH MTV An Trang  chào thầu  là mặt hàng được cơ quan nhà nước cấp phép được Sản xuất, được phép lưu hành trên thị trường (Gói thầu “Mua thức ăn cho cá Số TBMT: 20210705428-00)

Trước đó, Trung tâm Giống Thủy sản Tỉnh Gia Lai hủy thầu gói thầu “Mua thức ăn cho cá” Số E-TBMT: 20210549945-00 với lý do “Thay đổi phạm vi đầu tư”. Khi bên mời thầu đăng thầu chào hàng lại với tên gói thầu “Mua thức ăn cho cá” Số TBMT: 20210705428- 00 nhưng thực chất vẫn chỉ là dự án “Nuôi cá lồng năm 2021” với cùng một số lượng hàng hóa là cám hỗn hợp 20% đạm (22.464kg) cùng số tiền: 494.208.000vnd (Bốn trăm chín mươi tư triệu hai trăm lẻ tám nghìn đồng). Vậy việc hủy thầu gói thầu “Mua thức ăn nuôi cá” Số E-TBMT: 20210549945-00 có đúng pháp luật hay không hay đằng sau đó có điều gì mờ ám.

Quy trình thực hiện việc đăng thầu, chấm thầu, lựa chọn nhà thầu của Trung tâm giống Thủy sản Tỉnh Gia Lai cũng có vấn đề, không đúng theo quy định. Ông Nguyễn Văn Đại cho biết 9 giờ 30 phút ngày 20/7/2021, Công ty TNHH MTV An Trang ngày nhận được thông báo hoàn thành đánh giá hồ sơ dự thầu trên mạng đấu thầu Quốc Gia. 15 giờ 16 phút cùng ngày, công ty của ông Đại lại nhận được “Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua Email của bên mời thầu gửi trực tiếp mà không qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia. Cũng trong ngày 20/7/2021. Bên mời thầu ra quyết định lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu trên. Trong cùng một ngày 20/7/2021 bên mời thầu là Trung tâm Giống Thủy sản Gia Lai đã làm một lúc ba việc từ “Thông báo hoàn thành đánh giá hồ sơ dự thầu ” – “Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu” – “Quyêt định lựa chọn nhà thầu”. Liệu việc này có đi trái với quy định của luật đấu thầu? Công ty TNHH MTV An Trang đã có nhiều văn bản yêu cầu bên mời thầu trả lời những vấn đề chưa hợp lý nhưng không nhận được phản hồi. Bên mời  thầu đã hoàn thành công việc bất chấp mọi văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu.

Trong hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua thức ăn nuôi cá” Số TBMT: 20210705428- 00 bên mời thầu có yêu cầu năng lực tài chính. Trong đó có mục “Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất” và phải có xác nhận của cơ quan Thuế. Việc Trung tâm Giống Thủy sản Tỉnh Gia Lai lựa chọn hộ kinh doanh Vương Thị Ánh Tuyết trúng thầu có đúng pháp luật hay không? Được biết “Hộ kinh doanh cá thể không có báo cáo tài chính”. Hộ kinh doanh Vương Thị Ánh Tuyết liệu năng lực tài chính để tham dự gói thầu này. Đằng sau quyết định lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu trên có gì khuất tất? 

85d27fab8ad3418d18c2.jpg
Ông Nguyễn Văn Đại rất bức xúc vì những việc làm sai quy định của Trung tâm Giống Thủy sản Gia Lai đối với Công ty TNHH MTV An Trang trong việc đấu thầu

 

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu khuất tất trong gói thầu “mua thức ăn cho cá”, Ông Nguyễn Văn Đại đã làm nhiều văn bản gửi các cấp tỉnh Gia Lai để làm rõ nhưng ông Đại không nhận được phản hồi. Các cơ quan liên quan tỉnh Gia Lai cần vào cuộc làm rõ các vấn đề liên quan đến gói thầu “mua thức ăn cho cá” mà bên mời thầu là Trung tâm Giống Thủy sản Gia Lai để tránh việc chủ đầu tư thông thầu, đăng thầu, hủy thầu, lựa chọn nhà thầu  một cách tùy tiện gây bức xúc, tránh gây tổn thất cho ngân sách nhà nước. Đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong việc thực hiện pháp luật đấu thầu.

Cao Minh Cường
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Xi Mang
hanvet.com.vn
 • Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

  Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

  Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam sẽ được miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử từ ngày 20/10/2022.

 • Đất vườn tạp là gì, có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm?

  Đất vườn tạp là gì, có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm?

  Đất vườn tạp không chỉ là cách gọi phổ biến của người dân mà trước đây còn được quy định và ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ). Vậy, đất vườn tạp là gì và có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm?

 • Mức hỗ trợ nhà ở mới nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

  Mức hỗ trợ nhà ở mới nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

  Hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà ở là một trong những chính sách quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo bù đắp một phần chi phí xây, sửa chữa nhà ở. Dưới đây là mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định mới.

Vinschool
Top