Hà Nam thực hiện quyết liệt các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch tả lợn châu Phi

KTNT UBND tỉnh Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm khoanh vùng, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát và diễn biến rất phức tạp.
 
Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát cho thấy một số xã vẫn còn chủ quan, lơ là, chưa quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn toàn tỉnh là rất lớn.
Vì vậy, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Kế hoạch, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh (Kế hoạch số 2656 ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn giai đoạn 2020-2025; Công văn số 2910 ngày 27/10/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022).
 
UBND các huyện, thị xã đang có dịch báo cáo Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy chỉ đạo Ban đảng, Hội, đoàn thể, các huyện ủy viên tăng cường xuống các xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch của các xã, thị trấn. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống nhất là công tác trực chốt kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào vùng có dịch; khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan ra các địa bàn khác.
 
Thực hiện rà soát, thiết lập hồ sơ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi; hồ sơ hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định.
 
Phân công lãnh đạo UBND huyện thường xuyên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn, nhất là các xã có dịch. Kịp thời chấn chỉnh những địa phương còn thờ ơ, thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo phòng chuyên môn phân công, cử cán bộ giám sát địa bàn các xã, thị trấn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, thị trấn chỉ đạo chống dịch; kiểm tra, giám sát phát hiện dịch bệnh, đôn đốc hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn