Hà Tĩnh chấm thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

KTNT Ngày 21/3, 19 thành viên Ban giám khảo cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017” bắt đầu tổ chức chấm thi thực tế tại các thôn thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố.

 
Theo đó, sau vòng sơ khảo có 38 khu dân cư kiểu mẫu lọt vào vòng chấm trực tiếp đợt này. Cụ thể, huyện Hương Khê có 4 thôn; Cẩm Xuyên 3 thôn; Thạch Hà 7 thôn; Đức Thọ có 4 thôn; Nghi Xuân 6 thôn; Can Lộc 2 thôn; Vũ Quang có 4 thôn; Kỳ Anh 2 thôn; Hương Sơn 1 thôn; Lộc Hà 1 thôn; TP Hà Tĩnh có 2 thôn và thị xã Kỳ Anh 1 thôn. 15 khu dân cư xuất sắc nhất vào thi chung kết cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào ngày 2/4/2018 (vòng 1) và ngày 15/4/2018 (vòng 2).
 
Các khu dân cư kiểu mẫy dự thi chung kết tại tỉnh phải trải qua 3 phần thi gồm: Tuyên truyền (màn chào hỏi); video về thực trạng khu dân cư và kế hoạch nâng cấp khu dân cư NTM kiểu mẫu (bằng hùng biện).
 
Ngoài chấm thi khu dân cư, Ban tổ chức cuộc thi cũng đã lựa chọn 60 vườn mẫu vào vòng chấm thi thực tế tại vườn để xác định vườn đạt giải đặc biệt và giải A.
 
Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có quyết định trích số tiền 7 tỷ đồng  thưởng cho khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đạt giải cấp tỉnh.
 
Ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những thôn và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
Cuộc thi tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, đảm bảo thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn và bền vững.
 
Đây cũng là cơ sở quan trọng trong xây dựng thành công huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn do đó BTC sẽ chấm một cách khách quan,công bằng,nghiêm túc,chính xác để chọn ra các khu dân cư mẫu,vườn mẫu xuất sắc.
 
Một số hình ảnh khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu xuất sắc tại huyện Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh và huyện Vũ Quang được lựa chọn chấm thực tế ngày 21/3:
 
vm2.jpg
vm21.jpg vm66.jpg
 vm19.jpg

 

 

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn