Hà Tĩnh có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM và 03 xã NTM nâng cao

KTNT Sáng 23/9, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM và xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 1, năm 2019.

Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm định đề nghị công nhận 13 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM; 3 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (do yếu tố sáp nhập xã).
 
bp3.JPG
Việc bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM và xã NTM nâng cao tỉnh Hà Tĩnh được tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm.
13 đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2019 gồm: Xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên); Hương Điền (Vũ Quang); Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh); Kỳ Hà (TX Kỳ Anh); Đức Thanh, Đức An (Đức Thọ); Thạch Sơn, Thạch Bàn, Thạch Lâm (Thạch Hà); Vĩnh Lộc, Song Lộc, Thuần Thiện (Can Lộc); Sơn Diệm (Hương Sơn).
 
3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đợt 1/2019 gồm Xã Hương Trà (Hương Khê); Tùng Ảnh (Đức Thọ); Tượng Sơn (Thạch Hà).
 
2 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đợt 1/2019 gồm Xã Sơn Mỹ và Sơn Phúc (Hương Sơn).
 
bp1.JPG
Kết quả bỏ phiếu này sẽ được Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.
 
Trước đó, các sở, ngành đã rà soát, thẩm định hồ sơ và các tiêu chí của 22 xã đề nghị đợt 1 năm 2019, trong đó có 14 xã đề nghị đạt chuẩn NTM, 5 xã đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đề xuất hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 
ntm.JPG
Người dân vào cuộc khí thế cao hơn, chủ động, tự giác hơn. 
 
ntm5.JPG
Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 90% đến trên 98%.
Theo đánh giá của các thành viên Ban chỉ đạo NTM tỉnh Hà Tĩnh, 9 tháng đầu năm 2019, thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, các địa phương đã vào cuộc với quyết tâm cao, cách thức và phương pháp lãnh đạo sát sao, cụ thể hơn nên thực hiện được khối lượng công việc lớn; biết khơi dậy tinh thần người dân, người dân vào cuộc khí thế cao hơn, chủ động, tự giác hơn; chuyển biến từ hộ gia đình đến các khu dân cư có chiều sâu, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí vượt trội, bền vững cao...
 
dsc_0283.JPG
 
Nông thôn mới xã Thạch Lâm (huyện Thạch Hà)
 
 
Kết quả bỏ phiếu này sẽ được Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.
 
 
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn