Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023  
Thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020 | 13:1

Hòa Bình: Chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

Nhằm tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) và huyện NTMKM, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 2188/QĐ-UBND, ngày 20/9/2018 về ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư NTMKM và vườn mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

t14.jpg
Vườn của gia đình ông Bùi Văn Thắng, xóm Miền Liên Kết, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) được quy hoạch, đầu tư bài bản.

 

Mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; làm cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện và làm căn cứ để các huyện, thành phố đánh giá, thẩm định kết quả xây dựng NTM ở cấp thôn, hộ gia đình.

Ở xã Đoàn Kết (Yên Thủy), nhiều người biết đến gia đình ông Bùi Văn Thắng ở xóm Miền Liên Kết bởi cách làm kinh tế từ khu vườn được đầu tư, quy hoạch quy củ. Đưa khách tham quan vườn, ông Thắng cho biết: “Khu vườn rộng trên 7.000m2, trước là vườn tạp, cho thu nhập không đáng kể. Ba năm gần đây, gia đình đã loại bỏ cây trồng không hiệu quả để trồng 300 cây bưởi Diễn, bưởi Hoàng.

Nhờ được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, gia đình chú trọng cải tạo cảnh quan đảm bảo quang đãng, sạch sẽ, vệ sinh môi trường; đầu tư hệ thống tưới phù hợp. Việc sử dụng thuốc BVTV, chăm sóc cây trồng tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, để sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Từ cách làm bài bản của ông Thắng, xã Đoàn Kết đã lựa chọn vườn của gia đình ông xây dựng thành vườn mẫu.

Thực tế cho thấy, chủ trương xây dựng KDC NTMKM, vườn mẫu đã mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân phấn khởi hưởng ứng. Thời gian qua, UBND các huyện, thành phố ở Hòa Bình đã tích cực phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo những văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn cơ sở quy hoạch KDC NTMKM, quy hoạch, thiết kế vườn mẫu và lập phương án, tổ chức thực hiện…

UBND tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và KDC NTMKM, vườn mẫu với tổng kinh phí phân bổ 28.680 triệu đồng.

Đến tháng 6/2020, Hòa Bình đã có 39 KDC NTMKM được các huyện, thành phố đánh giá, công nhận đạt chuẩn và 122 vườn mẫu đạt chuẩn.

Những tháng cuối năm 2020, các huyện, thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu có thêm 107 KDC NTMKM, 206 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn. Theo đó, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh yêu cầu cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng KDC NTMKM, vườn mẫu; tổ chức cuộc thi “KDC NTMKM và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2020” từ tỉnh đến các địa phương, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đẩy mạnh công tác truyền thông về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay để phổ biến, nhân rộng.

 

 

 

Thu Hiền
Ý kiến bạn đọc
 • Đường đến thịnh vượng: Chuyển đổi số và Liên kết

  Đường đến thịnh vượng: Chuyển đổi số và Liên kết

  Trong hơn 10 năm trở lại đây, thế giới bắt đầu bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng 4.0 – cuộc cách mạng chuyển đổi số).

 • Nâng cao chất lượng và khai thác sự khác biệt

  Nâng cao chất lượng và khai thác sự khác biệt

  Từ đầu năm 2023 đến nay, cả 3 trụ cột tăng trưởng (giải ngân vốn đầu tư công, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy xuất khẩu) đều đạt kết quả tốt hơn năm trước dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và rất khó đoán định.

 • Nhiệm vụ xuyên suốt

  Nhiệm vụ xuyên suốt

  Hiểu rõ vai trò đặc biệt của giáo dục và đào tạo trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, 78 năm trước, ngay sau khi Tuyên ngôn độc lập – tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/1945), dù bận rộn với bao công việc của một Nhà nước công nông non trẻ nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu vẫn dành thời gian viết thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9 năm 1945.

Top