KDC kiểu mẫu ở Quảng Ngãi: Mô hình cần nhân rộng

KTNT Người dân hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường thôn, ngõ xóm, xây dựng bồn hoa, trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa dọc 2 bên các tuyến đường tạo nên diện mạo nông thôn mới (NTM) theo hướng xanh - sạch - đẹp.

tr13t.JPG
Người dân thôn 2, xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa) hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường thôn, ngõ xóm…

 

Kết quả bước đầu

Từ năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng Khu dân cư (KDC) nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020.  Theo kế hoạch, năm 2017- 2018 sẽ triển khai xây dựng thí điểm 3 KDC nông thôn kiểu mẫu tại 3 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2016 để sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhân rộng ra các xã vào những năm tiếp theo. Năm 2019 - 2020, triển khai thực hiện nhân rộng tại các xã đã đạt chuẩn NTM.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn, xây dựng các thôn ở các xã đạt chuẩn thành các KDC nông thôn kiểu mẫu có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

Về nguồn kinh phí thực hiện, ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ cho Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 (khoảng 500 triệu đồng/KDC). Các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác tại địa phương; huy động nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư, nhất là người dân chủ động tự thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình.

Văn phòng  Điều phối NTM tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các huyện tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu tại Hà Tĩnh cho cán bộ, người dân 3 thôn được chọn thí điểm triển khai thực hiện. Tổ chức vận động nhân dân trồng, chăm sóc cây xanh, hàng rào xanh, trồng hoa, thực hiện tốt an toàn thực phẩm trong sản xuất chăn nuôi, ăn ở ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ, giữ vệ sinh nơi công cộng, không gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, vận động nhân dân chấp hành tốt hương ước, quy ước của thôn.

Đến nay,  thôn 2 (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) và thôn Mỹ Huệ 1 (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) đã được UBND các huyện Tư Nghĩa và Bình Sơn công nhận đạt chuẩn KDC nông thôn kiểu mẫu.

Thôn Long Bàn Bắc (xã Hành Minh) đã được UBND huyện Nghĩa Hành phê duyệt phương án xây dựng vào tháng 10/2018. Đến nay, đạt 6/10 tiêu chí, 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 1 - giao thông; tiêu chí số 2 - điện; tiêu chí số 3 - vườn, nhà ở hộ gia đình; tiêu chí số 5 - thu nhập; địa phương đang tích cực triển khai thực hiện.

Kết quả nổi bật là đã kịp thời tuyên truyền, tập huấn cho người dân về nội dung xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu. Các hội, đoàn thể trong xã cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức khác nhau, nhờ đó, người dân hưởng ứng tích cực và thực hiện các tiêu chí KDC nông thôn kiểu mẫu thông qua hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường thôn, ngõ xóm, xây dựng bồn hoa, trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa dọc 2 bên các tuyến đường tạo nên diện mạo NTM theo hướng xanh - sạch - đẹp.

26 thôn xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu

Cùng với nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi, UBND các huyện, UBND các xã đã quan tâm cân đối bố trí thêm ngân sách địa phương để bổ sung nguồn lực xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu; huy động sự hưởng ứng tham gia đóng góp của người dân trên địa bàn. Tổng nguồn lực huy động thực hiện thí điểm KDC nông thôn kiểu mẫu năm 2018 là 4,92 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh 1,5 tỷ đồng; ngân sách huyện 1,15 tỷ đồng; ngân sách xã 695,15 triệu đồng; nhân dân đóng góp trên 1,55 tỷ đồng; huy động khác 24 triệu đồng.

Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ kinh phí để 26 thôn xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn NTM của 6 huyện đồng bằng và TP. Quảng Ngãi; đồng thời, khuyến khích các huyện triển khai nhân rộng xây dựng KDC NTM kiểu mẫu ra các xã đã đạt chuẩn, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

 

 

 

Hải Yến

Ý kiến của bạn