Lộc Sơn coi trọng sức dân trong XDNTM

KTNT Từ năm 2016, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Lộc Sơn (Hậu Lộc - Thanh Hóa) đã bước vào giai đoạn đỉnh điểm, tăng tốc để về đích.  Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí; phấn đấu hết năm 2018 đạt 17/19 tiêu chí và cán đích năm 2019.

một-góc-cánh-đồng-ở-lộc-sơn.JPG

Một góc cánh đồng ở Lộc Sơn.

 

Ưu tiên cơ sở hạ tầng

Xác định XDNTM nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân nên việc xây dựng cơ sở hạ tầng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Sơn ưu tiên chú trọng. Những năm qua, địa phương đã kết hợp và vận dụng khá tốt các nguồn lực, tập trung cho công tác xây dựng hạ tầng cơ sở.

Từ năm 2016 đến nay, xã đầu tư xây mới và nâng cấp tổng số  21 công trình và 6,672km đường giao thông (cả giao thông nông thôn và giao thông nội đồng); trong đó có các công trình quan trọng như: Trụ sở UBND, sân văn hóa thể thao xã, 4 công trình trong trường học,...

Ông Trịnh Văn Toán, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để có được những kết quả đáng mừng như hôm nay, chúng tôi đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung vào cuộc bằng việc ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, gắn trách nhiệm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, Lộc Sơn không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ về nhiệm vụ XDNTM. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân thực hiện  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào chung tay XDNTM” nhằm phát huy tối đa sức dân với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân tự nguyện, không bắt buộc, không lạm thu,...”.

Coi trọng sức dân

XDNTM trên nền tảng chủ yếu dựa vào phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; trong khi sản xuất nông nghiệp có điểm xuất phát thấp, phát triển chưa bền vững, việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp còn chậm nên Lộc Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sắc của các cấp các ngành và của Ban chỉ đạo XDNTM từ xã tới thôn cũng như sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng xã hội, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, số tiêu chí NTM hoàn thành không ngừng tăng lên. Nguồn lực huy động cho XDNTM ở các thôn tiếp tục mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Xã đã huy động mọi nguồn lực tập trung cho nhiệm vụ XDNTM, từ nguồn cấp quyền sử dụng đất tới nguồn của chương trình mục tiêu quốc gia,... và đặc biệt là chú trọng tới sự vào cuộc của nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn vốn cho XDNTM trên địa bàn lên tới trên 68 tỷ đồng; trong đó ngân sách từ xã đến huyện, tỉnh và Trung ương khoảng 11 tỷ đồng, kinh phí trong nhân dân khoảng 57 tỷ đồng (bao gồm cả xây dựng của các hộ gia đình).

Nhờ sự vào cuộc của nhân dân mà công tác dồn điền đổi thửa ở địa phương nhanh chóng hoàn thành; hiện mỗi hộ chỉ còn 1-2 mảnh; ruộng rộng, kênh mương thông thoáng, sản xuất nông nghiệp phát triển rõ rệt. Cũng nhờ coi trọng sức dân, các phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng không ngừng phát triển, các trò chơi dân gian được tái tạo, các hương ước, quy ước được hoàn thiện. Nhờ sức dân nên công tác giáo dục, y tế, dân số có nhiều chuyển biến, Lộc Sơn đã phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi từ lâu và những năm qua không để cho dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Với việc phát huy, dựa vào sức dân,  tin rằng nhiệm vụ XDNTM của Lộc Sơn  sẽ hoàn thành đúng kế hoạch. Từ đó, chúng ta lại càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thiết nghĩ, lời dạy ấy cần được tiếp tục phát huy hơn nữa ở các địa phương, trong mọi nhiệm vụ, để nâng cao hiệu quả, góp phần thực hiện XDNTM thành công.

    

 

 

Đình Hợi

Ý kiến của bạn