Ngọc Réo phát huy hiệu quả các nguồn vốn

KTNT Xác định XDNTM là cơ hội thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ngọc Réo (Đắk Hà - Kon Tum) đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

anh-1.JPG
Ra quân nạo vét kênh mương nội đồng.

Phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí

Là xã thuần nông, không có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đến nay, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sau 8 năm triển khai XDNTM, Ngọc Réo đã có được kết quả đáng ghi nhận.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Mười cho biết: Khi bắt đầu thực hiện XDNTM, xã gặp không ít khó khăn do điểm xuất phát, mặt bằng dân trí, kinh tế còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Người dân chưa nắm bắt được chủ trương  XDNTM.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện Đắk Hà, các ngành chức năng và Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh Kon Tum, chính quyền và người dân Ngọc Réo đã chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt khó XDNTM.

Đến nay, xã mới đạt 9/19 tiêu chí, bao gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa, Bưu điện, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Hệ thống tổ chức xã hội vững mạnh và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh.

Thu nhập bình quân của xã mới đạt 14 triệu đồng/người/năm, xã còn 453 hộ nghèo, chiếm 40%.

 

anh-2.JPG
Nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn.

 

Trong năm 2019, xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí là tiêu chí 15 - Y tế và tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư.

Phát huy hiệu quả các nguồn vốn

Năm 2018, Ngọc Réo thực hiện Chương trình 135 với tổng vốn phân bổ 921 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp 181 triệu đồng, UBND xã đã lập hồ sơ hỗ trợ phân bón cho các hộ nghèo trên địa bàn. Vốn đầu tư phát triển 740 triệu đồng, triển khai duy tu sửa chữa công trình trường mẫu giáo tại thôn Kon Bơ và làm đường giao thông nông thôn liên thôn Kon Rôn đi Đắk Phía.

Nguồn vốn phân bổ Chương trình XDNTM năm 2018 là 870 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp 200 triệu đồng, xã lập hồ sơ duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn Kon Bơ Băn đi Kon Jong. Vốn đầu tư phát triển 670 triệu đồng, xã lập hồ sơ đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn Kon Rôn đi Đắk Phía là 530 triệu đồng; hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 2 nhà Rông 140 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Mười, Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo, tâm sự: “Những năm qua, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của Chương trình XDNTM. Khi nhận thức được XDNTM là phục vụ cho chính người dân nên bà con tự nguyện tham gia đóng góp ngày công, hiến đất mở đường...”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội,  thu nhập của người dân chưa cao, song kết quả đạt được trong XDNTM thời gian qua ở Ngọc Réo là rất đáng trân trọng. Thành quả đó là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ xã cùng toàn thể nhân dân đoàn kết một lòng xây dựng quê hương. Là sự kết hợp đồng bộ tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm từng bước hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn