Nông thôn mới, diện mạo mới ở Sông Khoai

KTNT Từ một xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, sau hơn 7 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đến hết năm 2018 xã Sông Khoai (Tx Quảng Yên, Quảng Ninh) đã hoàn thành 20/20 tiêu chí và 53/53 chỉ tiêu XDNTM.

tr15ttt.jpg
Người dân trong xã tích cực nuôi trồng thủy sản.

 

Thành quả đó có được nhờ tinh thần đoàn kết một lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây.

Người dân là chủ thể XDNTM

Ông Vũ Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Sông Khoai, cho biết: Sau rất nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, năm 2018 xã đã về đích nông thôn mới. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều việc phải làm để đổi thay diện mạo quê hương và nâng cao đời sống nhân dân. Xác định các phong trào thi đua yêu nước là động lực lớn huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ xã đặt ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới gắn với XDNTM.

Nhận thức đúng về chương trình XDNTM là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy, chính quyền xã Sông Khoai luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để cho người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong XDNTM. Người dân trong xã cũng dần dần đã hiểu được những công trình, cơ sở vật chất, giao thông là để phục vụ cho chính mình và con cháu mai sau.

Xác định mục tiêu của Chương trình XDNTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, xã tập trung chỉ đạo, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hàng năm thực hiện cơ bản tốt việc tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây màu, vật nuôi phù hợp. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Tiền đề vững chắc tiếp tục vươn lên

 Đến nay, chương trình XDNTM ở Sông Khoai đã phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn thực sự chuyển biến, cơ sở hạ tầng được đầu tư. Tổng số đường giao thông của xã 82km đều được bê tông hóa, trong đó đường trục xã 12km đạt 100%; đường trục thôn đạt 28km/28km; đường ngõ thôn 14km đạt 100%; đường nội đồng được bê tông hóa + cấp phối cứng hóa đạt 26,27km/28,8 km đạt 91,22% (còn lại 2,53km thuộc vùng dự án khu công nghiệp AMATA đã có quyết định thu hồi đất của UBND thị xã Quảng Yên). 

Bên cạnh đó, 11/11 nhà văn hóa thôn được xây mới và đã được chỉnh trang, nâng cấp trang thiết bị thiết yếu đảm bảo phục vụ tại các thôn; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 4/4 trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia; các công trình thủy lợi, điện, điểm vui chơi và thể thao được tập trung đầu tư; thu nhập bình quân đạt 46,3 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 1,15%.... Kết quả huy động nguồn lực XDNTM toàn xã với tổng kinh phí đã thực hiện 198.195 triệu đồng.

Có thể nói, sau hơn 7 năm triển khai Chương trình XDNTM, nhờ có sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân nên kinh tế xã Sông Khoai ngày một phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây chính là nhân tố quan trọng, là động lực mạnh mẽ để xã quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Kết quả này cho thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước về XDNTM là thực sự hợp lòng dân, đây cũng là cơ sở để Sông Khoai tiếp tục phấn đấu và đẩy mạnh phát triển hơn nữa cũng như từng bước giữ gìn, duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được.

Đây chính là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân xã Sông Khoai vững tin tiếp tục vươn lên góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 


 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn