Phát hiện nhiều sai sót trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch!

KTNT Vừa qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Ngày 25/12/2014, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có Kết luận thanh tra số 730/KL-TTBNV do ông Đặng Thanh Tùng – Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ký về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức, và công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Theo kết luận này cho thấy, việc thực hiện các quy định vẫn còn tồn đọng nhiều sai sót.

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra những sai sót của Bộ VH-TT-DL

Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của công chức lãnh đạo vẫn còn sai sót ở chỗ việc kê khai tài sản và lý lịch khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp chưa đúng mẫu quy định. Một số ít công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh được bổ nhiệm về trình độ quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, ngạch công chức.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn nhiều trường hợp do các đơn vị đề nghị chủ trương bổ nhiệm đồng thời với đề xuất nhân sự là chưa phù hợp. 13 hồ sơ cấp phòng để nghị người có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm không có tờ trình của bộ phận tổ chức cán bộ. Thời hạn xem xét bổ nhiệm lại đối với 37 công chức còn chậm (trong đó, 6 công chức lãnh đạo cấp phòng đang được các đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại). Một số quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không ghi thời hạn bổ nhiệm hoặc không ghi rõ thời hạn đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức lãnh đạo, quản lý còn dưới 5 năm công tác.

Về tiêu chuẩn ngạch công chức, qua kiểm tra tiêu chuẩn ngạch của 314 công chức lãnh đạo, quản lý, có 312/314 đã đáp ứng được các yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch công chức. Trong hồ sơ của 2 công chức giữ ngạch chuyên viên chính thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chuyên viên chính. Hầu hết công chức giữ ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp không có xác nhận đề án, công trình khoa học (theo báo cáo của Bộ VH-TT-DL, trong hồ sơ dự thi nâng ngạch của các công chức nêu trên gửi Bộ Nội vụ đã có đủ chứng chỉ văn bản xác nhận).

Về quản lý hồ sơ công chức,  một số văn bản không đóng dấu, không ghi ngày, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị theo quy định.

Về công tác văn thư lưu trữ Bộ VH-TT-DL có 54 người làm công tác văn thư lưu trữ. Một số đơn vị bố trí công chức, viên chức có trình độ chuyên môn không phù hợp và chưa qua đào tạo nghiệp vụ hoặc lao động hoặc lao động hợp đồng để làm công tác văn thư, lưu trử. Một số đơn vị chưa mở sổ đăng ký và quản lý văn bản mật, văn bản gửi đi được lấy số không đúng quy định, lưu văn bản đến tại bộ phận văn thư.

Nhiều tài liệu của các Phòng, ban chuyên môn chưa được thu về kho lưu trữ để bảo quản, chỉnh lý, xác định giá trị hoặc tài liệu bị bó gói, tích đống, chưa chỉnh lý.

Trước hàng loạt những sai sót mà Thanh tra Bộ Nội vụ đã nêu ra, BáoKinh tế  nông thôn đề nghị tới Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch cần phải có hướng giải quyết triệt để để khắc phục những sai phạm đã tồn tại.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đưa thông tin đến bạn đọc./.

Thành Vinh – Thanh Thắng

 

KTNT

Ý kiến của bạn