Phạt tới 150 triệu đồng nếu tự ý san lấp đất nông nghiệp

KTNT Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, hành vi tự ý san lấp đất nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 đến 150 triệu đồng.

dat-nong-nghiep.jpg
 Việc tự ý san lấp đất nông nghiệp được coi là hủy hoại đất đai. Theo Điều 12 Luật đất đai 2013, việc lấn, chiếm, hủy hoại đất đai là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh: B.Trung

 

Những hành vi san lấp đất ruộng có thể bị phạt

Một trong những hành vi tự ý san lấp đất nông nghiệp dưới đây sẽ bị xử phạt:

- Thay đổi độ dốc bề mặt đất.

- Hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề.

- San lấp đất có mặt nước chuyên dùng, kênh, mương tưới, tiêu nước hoặc san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề là hành vi hủy hoại đất (Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP).

Mức phạt khi tự ý san lấp đất nông nghiệp

Nếu thực hiện hành vi trên, tùy thuộc vào diện tích đất bị hủy hoại, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất theo quy định tại Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, hành vi tự ý san lấp đất nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 triệu đồng - 150 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất san lấp.

Cụ thể, phạt tiền từ 2 triệu đồng - 5 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05 ha.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng – 10 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng – 30 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng - 60 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5 ha đến dưới 01 ha

Phạt tiền từ 60 triệu đồng – 150 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 1 ha trở lên.

Đất trồng cây lâu năm có được san lấp không?

Muốn san lấp đất trồng cây lâu năm, người sử dụng đất phải sử dụng đúng mục đích ghi trong giấy chứng nhận, trường hợp muốn san lấp để xây dựng nhà ở... phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chỉ được xây dựng nhà ở khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp tự ý san lấp đất trồng cây mà không xin phép, không đúng mục đích và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt.

MINH HUY (T/H) laodong.vn

Ý kiến của bạn