Phường Đồng Kỵ: Chậm xử lý các công trình xây dựng trái phép

KTNT Là dự án nuôi trồng thủy sản theo mô hình VAC do Ban quản lý HTX Dịch vụ Nông nghiệp (HTX DVNN) Đồng Kỵ quản lý, thế nhưng, hàng chục công trình xây dựng trái phép đã mọc lên, một diện tích lớn đã bị sử dụng sai mục đích. UBND TX.Từ Sơn (Bắc Ninh) yêu cầu phường Đồng Kỵ thanh lý hợp đồng, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép nhưng đến nay vẫn thực hiện dứt điểm, còn thị xã thì chỉ đạo xong rồi để đó.

Năm 2001, HTX DVNN Đồng Kỵ có tờ trình lập dự án đầu tư mô hình trang tại nuôi trồng thủy sản VAC khu vực Đồng Quang trong 14 vùng hay bị ngập úng với diện tích 4,42ha. Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao cho HTX tổ chức thực hiện từ năm 2002 - 2021. Sau đó, HTX DVNN Đồng Kỵ thành lập HTX nuôi trông thủy sản VAC Đồng Quan, phường Đồng Kỵ giao trực tiếp cho HXT này quản lý.

Có hơn 100 hộ là xã viên có đất cho HTX thuê, mỗi năm HTX phải trả cho xã viên 176kg lúa/sào. Ban quản lý HTX cam kết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ thóc (hoặc tiền) cho các hộ có diện tích cho thuê. Đồng thời, HTX phải thực hiện nuôi trồng thủy sản như tờ trình đã được phê duyệt.

Trong hợp đồng thuê ruộng giữa HTX DVNN Đồng Kỵ ký với các hộ nêu rõ thời gian thuê 20 năm (2002 - 2021). Đợt 1 ký thuê đến năm 2013, theo hạn bìa của Nhà nước cấp là hết hạn, nếu được Nhà nước cấp tiếp sẽ hợp đồng bổ sung theo thời gian trên theo đúng hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động lại xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích như: có việc chuyển nhượng đất qua nhiều người, đặc biệt là xuất hiện tới gần 50 lều, lán xây dựng trái phép. Không dừng lại ở đó, vụ mùa năm 2014 và vụ chiêm năm 2015, nhiều hộ có đất cho thuê vẫn chưa được trả sản theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọ, Chủ nhiệm HTX nuôi trồng thủy sản VAC Đồng Quan,  trên diện tích đất của HTX có 6 xưởng mộc hoạt động sai mục đích (3 đang hoạt động, 1 đã dỡ, 2 dừng hoạt động). Đúng là có việc nợ sản như người dân phản ánh. Có khoảng 5-7 hộ chuyển nhượng đất cho người khác.

Còn theo ông Dương Văn Canh, Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ, hiện nay có 25 hộ xã viên đang nuôi trồng thủy sản, với 50 lều, lán, trong đó có khoảng 45 lều, lán xây dựng trái phép. Để xảy ra việc sử dụng sai mục đích đất, trách nhiệm thuộc về HTX. Thực hiện theo kết luận của UBND thị xã Từ Sơn, phường phải thanh lý hợp đồng giữa HTX với các hộ xã viên, đồng thời yêu cầu các gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển toàn bộ tài sản trên đất ra khỏi khu vực vi phạm để trả lại đất cho HTX quản lý nhưng các hộ chưa tự tháo dỡ. Phường đã hai lần thông báo yêu cầu các hộ tự tháo dỡ nhưng các hộ chưa chấp hành. Thời gian tới, phường sẽ xin ý kiến thị xã tiến hành cưỡng chế.

Được biết, sau khi thanh tra phát hiện sai phạm, UBND thị xã Từ Sơn giao UBND phường Đồng Kỵ chỉ đạo HTX DVNN Đồng Kỵ, HTX nuôi trồng thủy sản VAC Đồng Quan thanh lý hợp đồng thuê ruộng ngày 29/1/2002 giữa HTX DVNN Đồng Kỵ, Đội nuôi trồng thủy sản với các hộ xã viên và đội sản xuất của HTX theo đúng quy định.

Giao HTX DVNN Đồng Kỵ thông qua đại hội xã viên HTX thống nhất biện pháp quản lý sử dụng đất ở các dự án VAC, báo cáo UBND phường chỉ đạo quản lý và sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Yêu cầu các thành viên HTX nuôi trồng thủy sản VAC Đồng Quan tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng và tài sản trên đất để thực hiện dự án theo đúng phương án sử dụng đất và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tháng 12/2014.

Tuy nhiên, đã gần 7 tháng trôi qua nhưng phường Đồng Kỵ vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo của UBND thị xã Từ Sơn. Còn thị xã Từ Sơn thì chỉ đạo theo kiểu “mang con bỏ chợ”,  không kiên quyết yêu cầu phường  thực hiện. Khi phóng viên tới liên hệ làm việc, lãnh đạo UBND thị xã thiếu thiện chí hợp tác cung cấp thông tin.

Hoàng Văn

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn