Sai sót về thống kê đất lúa, dự án Mai Pha bị "tuýt còi"

KTNT Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, TP.Lạng Sơn, xuất hiện nhiều sai phạm. Ban Thường vụ tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo tạm dừng giải phóng mặt bằng, giao Công an tỉnh làm rõ việc tổ chức thực hiện Dự án này.

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha là dự án trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn, có quy mô hơn 90 ha. Hiện, đang được thực hiện theo Hợp đồng số 18/2020/HĐ-NĐT/UBND - HP&HS ngày 9/3/2020.

Dự án xây dựng Khu đô thị mới Mai Pha đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thống nhất, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi dự án hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Theo tỉnh Lạng Sơn, quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, TP. Lạng Sơn, có sai sót về thống kê đất lúa không chính xác; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn đất sân bay Mai Pha cho người dân; trình tự, thủ tục thu hồi đất chưa bảo đảm…

 

2222222222222222.jpg
Mặt bằng tại Dự án Khu đô thị mới Mai Pha đang được san lấp mặt bằng.

 

Điều này dẫn đến việc khiếu nại trong nhân dân, trước tình hình này, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn đã có buổi gặp mặt, đối thoại, ghi nhận ý kiến của người dân và chỉ đạo  làm rõ các nội dung liên quan đến dự án, bảo đảm lợi ích hợp pháp cho người dân.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tạm dừng việc giải phóng mặt bằng, tạm dừng thực hiện dự án; đồng thời giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến dự án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; rà soát lại toàn bộ cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư... theo hướng vận dụng tối đa bảo đảm có lợi cho người dân trên cơ sở quy định của pháp luật (sau khi rà soát xong, công khai cho người dân được biết).

Giao Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ việc tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện Dự án Khu đô thị mới Mai Pha; xác minh các nội dung theo kiến nghị, tố cáo, khiếu nại của công dân; kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn tập trung giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

 

 

Thanh Xuân

Ý kiến của bạn