Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng lắng nghe và tiếp thu những nội dung - vấn đề báo phản ánh

KTNT Sau khi Báo Kinh tế nông thôn đăng bài “Trường THPT Lương Thế Vinh: Nhiều sai phạm?”, Ban biên tập nhận được Công văn số 3432/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tiếp thu và phản hồi thông tin.

Công văn số 3432/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

Nội dung công văn nêu rõ: Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, nghiêm tục, Sở Giáo dục và Đào tạo lắng nghe và tiếp thu những nội dung – vấn đề được báo phản ánh, góp ý, đồng thời chỉ đạo Trường THPT Lương Thế Vinh có văn bản tiếp thu ý kiến những nội dung đúng sự thật; có văn bản báo cáo giải trình để Sở xem xét và sẽ xử lý nghiêm túc, đúng thẩm quyền về vấn đề sai phạm mà báo đã phản ánh.

Sở Giáo dục và Đào tạo hoan nghênh những ý kiến đóng góp xây dựng của quý báo, cùng góp phần xây dựng để  Trường THPT Lương Thế Vinh hoạt động bình thường, ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2015-2016. 

Ban biên tập báo Kinh tế nông thôn hoan nghênh tinh thần tiếp thu, chỉ đạo giải quyết vụ việc báo nêu của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng; mong sớm nhận được kết quả giải quyết vụ việc của Sở để báo có cơ sở trả lời bạn đọc.

Ban Bạn đọc

 

KTNT

Ý kiến của bạn