Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn

KTNT Trung tâm KN Quốc gia vừa tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Giải pháp SX nông nghiệp theo hướng KT tuần hoàn”.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề như: Chính sách đối với sản xuất nông nghiệp tuần hoàn; Thông tin tuyên truyền cho phát triển nông nghiệp tuần hoàn; Giải pháp phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
 

 Các đại biểu tham gia Diễn đàn.

 

Diễn đàn nêu rõ, kinh tế tuần hoàn được đặt ra giúp kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm nhằm gia tăng giá trị. Nguyên tắc cơ bản của kinh tế tuần hoàn: Tất cả các “phế thải” của quá trình sản xuất đều được coi như tài nguyên - là nguyên vật liệu của các quy trình của các quy trình sản xuất sản phẩm tiếp theo.

Mục tiêu của kinh tế tuần hoàn để hạn chế sử dụng tài nguyên và giảm phát thải khí nhà kính vào môi trường bằng việc tổ chức sản xuất theo vòng tuần hoàn khép kín.

Các yếu tố trong hệ thống sản xuất tuần hoàn nông nghiệp bao gồm: Tuần hoàn chất hữu cơ, tuần hoàn chất dinh dưỡng, tuần hoàn nước, tuần hoàn năng lượng và tuần hoàn vật liệu nhựa.

Thực tế, nông nghiệp tuần hoàn đã được thực hiện từ lâu ở Việt Nam trong hệ thống canh tác vườn - ao -chuồng, vườn - ao - chuồng - rừng; xen canh, gồi vụ. Trong đó, chất thải chăn nuôi phục vụ trồng trọt, phụ phẩm trồng trọt được sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản… Các hệ canh tác này vừa tuần hoàn xét về mặt dinh dưỡng, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên kinh tế tuần hoàn chưa hiệu quả như mong muốn và tiềm năng còn rất lớn.

Phát biểu tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Hạ Thúy Hạn cho biết: Mục tiêu của diễn đàn là thúc đẩy nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp, các nhà quản lý chuyên môn và chính quyền các cấp trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ và bàn các giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn nhằm hạn chế sử dụng tài nguyên và giảm phát thải nhà kính, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

 

 Các đại biểu tham quan sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Hà Nam

 

Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn đã tồn tại lâu đời ở Việt Nam đó là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý. Các sản phẩm, phế phụ phẩm sẽ được sử dụng, tái chế làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm lãng phí, thất thoát, hạn chế tối đa lượng chất thải, tăng hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn