TT - Huế: Để xây dựng NTM bền vững thì phải thực hiện tốt 3 tiêu chí

KTNT Để xây dựng NTM bền vững thì phải thực hiện tốt 3 tiêu chí: đổi mới, tổ chức lại mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người nông dân; Quan tâm, đảm bảo vấn đề môi trường trên địa bàn toàn tỉnh; Sự thụ hưởng của người dân về y tế, văn hóa và giáo dục.

Chiều 09/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) do ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông NTM trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng – Trưởng đoàn Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG Xây dựng NTM làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng – Trưởng đoàn Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thạch đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong thời gian qua của tỉnh.

Ông Thạch đề nghị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đối với các Chương trình MTQG xây dựng NTM trong giai đoạn mới. Trong đó, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực, chủ động thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về Chương trình MTQG xây dựng NTM và xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt với các cấp, các ngành và Nhân dân cùng tham gia, hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào với nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, phát huy sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, để xây dựng NTM bền vững thì phải thực hiện tốt 3 tiêu chí, đó là đổi mới, tổ chức lại mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người nông dân; Quan tâm, đảm bảo vấn đề môi trường trên địa bàn toàn tỉnh; Sự thụ hưởng của người dân về y tế, văn hóa và giáo dục.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, các kiến nghị, đề xuất của các thành viên trong Đoàn công tác. Cùng với đó, sẽ tiếp thu các kiến nghị của tỉnh và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG Xây dựng NTM trong thời gian tới.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM,  Thừa Thiên - Huế đã có 62 xã/97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 63,9% (trong đó 56 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, 04 xã đang thẩm định, 02 xã đang làm hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn). Nhiều chỉ tiêu liên quan đến dân sinh tại khu vực nông thôn đều tăng đáng kể.

Về kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến ngày 31/11, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 34 chủ thể kinh tế tham gia (có 18 Hợp tác xã, 2 Tổ hợp tác, 3 doanh nghiệp, 11 hộ gia đình đăng ký kinh doanh). Trong đó, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 17 sản phẩm OCOP (04 sản phẩm đạt 4 sao và 13 sản phẩm đạt 3 sao). Dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành đánh giá phân hạng cho khoảng 16 sản phẩm tham gia chương trình.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn