TT - Huế: Thêm 02 xã tại huyện Phong Điền đạt chuẩn NTM năm 2019

KTNT Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành thêm 02 Quyết định về việc công nhận 02 xã tại huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành thêm 02 Quyết định số 2434/QĐ-UBND và 2435/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền đạt chuẩn NTM năm 2019.

Theo đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phong Điền đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến nay, toàn huyện đã có 10/15 xã được công nhận NTM 2019, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng đi lên, dự kiến đến hết năm 2020 toàn huyện sẽ có 11 xã đạt chuẩn NTM.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Phong Điền đã đạt được những kết quả tích cực.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Phong Điền đã đạt được những kết quả tích cực.

 

Được biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Phong Điền quyết tâm tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị; phấn đấu xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã đưa việc phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng NTM trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn