Tuyên Quang: Có 14 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên

KTNT Mới đây, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang đã họp đánh giá đợt 1 năm 2020 với sản phẩm của 4 huyện gồm: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên.

ocop1.jpg
 Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang đợt 1/2020.

 

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang, tỉnh này có 14 sản phẩm đủ số điểm đề nghị công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Trong đó, có 02 sản phẩm có số điểm đạt tiêu chuẩn 4 sao gồm: Chè Shan Tuyết Hồng Thái loại 01 tôm 01 lá và Cam sành Hàm Yên.

Có 12 sản phẩm có số điểm đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm: Chè Shan Khau Mút, Homestay Nặm Đíp, Homestay Khuôn Hà, Cá kho Mạnh Mẽ, Chè Pà Thẻn xã Linh Phú, Rượu nếp cất 2 lần ông Chấp, Chè Shan Tuyết Hồng Thái loại 1 tôm 2 lá, Chè San tuyết Việt Dũng Sinh Long, Rượu ngô Na Hang Trung Phong, Bún khô Đà Vị, Bưởi Đức Ninh và Chè Tân Thái Dương 168.

 

cam-sành-hàm-yên-đẹp-và-thơm-ngon-một-phần-nhờ-bí-quyết-chọn-và-bón-phân-hiệu-quả-ảnh-nguyễn-chính.jpg
 Cam sành Hàm Yên có số điểm đạt tiêu chuẩn 4 sao.

 

Trong tháng 8/2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục họp đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 1 của 03 huyện còn lại gồm: Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.

Các sản phẩm sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, được tỉnh Tuyên Quang ưu tiên lựa chọn tham gia các chương trình hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại, sẽ nhận được sự quan tâm của khách hàng, các nhà phân phối, các đại lý trong và ngoài tỉnh…

Từ nay đến hết năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang tiếp tục phối hợp UBND các huyện, thành phố hỗ trợ, giúp đỡ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng đợt 2; phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có 74 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. 

 

img_20200320115423.jpg
 Vùng chè Shan tuyết của HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái (Na Hang).

 

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 về thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020: Mỗi huyện, thành phố xây dựng được 01 sản phẩm chủ lực có quy mô cấp huyện và hỗ trợ tiêu chuẩn hóa 74 sản phẩm.

Để thực hiện Chương trình OCOP đạt kết quả cao, Tuyên Quang đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như: Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi. Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn