Cam sành Hàm Yên vào vụ

KTNT Năm 2019, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) có trên 7.269.58 ha cam, trong đó cam sành chiếm 79.5%, tập trung ở 13 xã, thị trấn, với trên 5.600 hộ trồng, sản lượng ước đạt từ 80-85 nghìn tấn.

 47219776_311990119407782_4499962442905812992_n.jpg

 Cam sành Hàm Yên đã vào tiêu thụ tại chuỗi Siêu thị BigC.

 

Sau khi thực hiện đề án cam sành tỉnh Tuyên Quang năm 2014, cây cam đã được nhân dân trú trọng đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị của quả cam ngày được nâng lên. Diện tích cam phát triển theo quy mô trang trại, thực hiện và nhân rộng mô hình sản xuất cam sành theo quy trình VietGAP, hữu cơ được quan tâm thực hiện.

Hiện, Hàm Yên có 24 nhóm hộ được công nhận sản xuất VietGAP với diện tích 858,9 ha chiếm 11,8%; 24,9 ha sản xuất hướng hữu cơ. Có 204 trang trại trồng cam, tổng doanh thu hàng năm của các trang trại bình quân doanh thu bình quân đạt 700 triệu đến 1,0 tỷ đồng/trang trại.

Trong niên vụ 2019, cam Vinh bắt đầu tiêu thụ từ ngày 15/9/2019 sản lượng tiêu thụ đến nay khoảng 15.000 tấn chủ yếu thị trường các tỉnh miền Bắc và miền Trung giá bán từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Trong khi đó, cam sành đã bắt đầu thu hoạch từ tháng 20/10 kéo dài đến khoảng tháng 1/2020.

Cam Hàm Yên đã được cung cấp tới tất cả các vùng trong cả nước. Các đầu mối tiêu thụ chủ yếu do tư thương của các tỉnh lên trực tiếp thu mua và liên kết với các tư thương trên địa bàn huyện cung ứng về các chợ đầu mối. Đặc biệt, cam sành đã tiêu thụ tại chuỗi siêu thị BigC.

Thời gian tới, chính quyền các cấp của tỉnh Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm cam sành Hàm Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia các Hội chợ hợp tác gắn kết người sản xuất với các nhà doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cam quả tại các tỉnh, thành phố, các siêu thị. Liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với nông dân về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn