Tuyên Quang có 79 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh

KTNT Mới đây, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2020 (đợt 2). Trong đợt 2 này, Tuyên Quang có 53 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh.

 Sản phẩm chè xanh Ngọc Thuý đạt tiêu chuẩn OCOP đạt 4 sao.

 

Trong 53 sản phẩm được công nhận có 12 sản phẩm đạt 4 sao, 41 sản phẩm đạt 3 sao. Trước đó, vào tháng 10/2020, Tuyên Quang đã công nhận 26 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh (đợt 1), gồm: 5 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao.

Như vậy, đến nay tỉnh Tuyên Quang có 79 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Trong đó, có 17 sản phẩm đạt 4 sao, 62 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Những năm gần đây, nhiều sản phẩm của Tuyên Quang đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu nên khách hàng tìm đến sử dụng, một số sản phẩm được Chính phủ làm quà tặng khi nguyên thủ các nước đến thăm Việt Nam như: chè Shan tuyết 1 tôm 1 lá Hồng Thái, chè Shan tuyết Hồng Thái lộc trà của Hợp tác xã Sơn Trà (Na Hang).

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn