Vụ cho Cty Xăng dầu Tuyên Quang thuê đất:Sở TN&MT tham mưu chưa chuẩn?

KTNT Sở TN&MT Tuyên Quang cho rằng, huyện Chiêm Hóa thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không cần phải giao, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nên đã tham mưu cho UBND tỉnh Tuyên Quang không đúng thực tế?

1.jpg

  Sở TN&MT cho rằng, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) không thuộc trường hợp phải giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 10/11/2019, Báo Kinh tế nông thôn có bài: “Tuyên Quang cho Cty Xăng dầu Tuyên Quang thuê đất có đúng quy định? ”, phản ánh: Ngày 29/9/2018, UBND tỉnh Tuyên Quang đồng ý chủ trương để Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

Ngày 18/6/2019, Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang có tờ trình gửi UBND tỉnh Tuyên thu hồi và cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV (số 14, Phan Đình Phùng, tổ 1, Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang) thuê 5.000m2 đất sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Thời gian thuê 50 năm, hình thức nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Sau khi nhận được tờ trình của Sở TN&MT, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản giao cho UBND huyện Chiêm Hóa, Sở Tài chính bổ sung ý kiến về việc thu hồi trụ sở cơ quan của Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2.jpg
Tuy nhiên, huyện Chiêm Hóa không phải là huyện 30a. Xã Phúc Thịnh và thôn Phúc Tâm không phải là xã, thôn đặc biệt khó khăn. Vậy, cơ sở nào Sở TNT&MT Tuyên Quang khẳng định, Chiêm Hóa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn?.

 

Sở Tài chính và UBND huyện Chiêm Hóa đều có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trụ sở cơ quan của Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa phải qua hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 6, Điều 11, Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tuy nhiên, ngày 18/9/2019, Sở TN&MT có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đề xuất thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang thuê, không qua hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. 

20191118_003443.jpg

6.jpg

20191118_003455.jpg

4.jpgCả UBND huyện Chiêm Hóa và Sở Tài chính đều đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

Một trong những lý do Sở T&MT viện dẫn là, dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu được Công ty Xăng dầu Tuyên Quang đề xuất đầu tư theo quy định tại Điều 32, Luật Đầu tư, thực hiện tại địa bàn huyện Chiêm Hóa (địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2, Điều 118; Khoản 1, Điều 110 Luật Đất đai năm 2013, hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai thì việc thực hiện dự án sản xuất kinh doanh (xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu) trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) không thuộc trường hợp phải giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. 

7.jpg

8.jpg

 Tuy nhiên, Sở TN&Mt vẫn đề xuất UBND tỉnh Tuyên Quang cho thuê đất, thay vì phải đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê 5.000m2 đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, thời gian thuê 50 năm. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Để làm rõ thông tin “trên địa bàn huyện Chiêm Hóa có phải là địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không", phóng viên đã trao đổi với ông Hoàng Văn Hảo, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Ông Hảo cho biết, theo Quyết định 582/QĐ - TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, thì huyện Chiêm Hóa có 20 xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, Phúc Thịnh không nằm trong danh sách xã đặc biệt khó khăn. Thôn Phúc Tâm cũng không phải là thôn đặc biệt khó khăn. Huyện Chiêm Hóa cũng không phải là huyện 30a.

Về tên gọi, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa “địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, theo ông Hảo, gọi như thế là không đúng, không gọi là địa bàn mà gọi là thôn, xã đặc biệt khó khăn. Mà thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh không phải là thôn, xã đặc biệt khó khăn. 

Như vậy, thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh không phải là thôn, xã đặc biệt khó khăn. Huyện Chiêm Hóa cũng không phải là huyện 30a. Vậy, lấy cơ sở nào Sở TNT&MT Tuyên Quang khẳng định trên địa bàn huyện Chiêm Hóa là địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn? Đây là lý do Công ty Xăng dầu Tuyên Quang được thuê đất không phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. 

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

UBND tỉnh Tuyên Quang có "vượt mặt" HĐND?

Ngày 23/9/2019,  UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê 5.000m2 đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, thời gian thuê 50 năm.

9.jpg

 20191118_004739.jpg

Ông Trần Ngọc Thực, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang thuê 5.000m2. Dư luận cho rằng, UBND tỉnh Tuyên Quang đang "qua mặt" HĐND tỉnh?.

Điều đáng nói, Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh không nằm trong Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về danh mục dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Vậy, cơ sở nào UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê 5.000m2 đất?.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn