Xả nước thải vượt quy chuẩn, Công ty TNHH Shin Sung Vina bị phạt 350 triệu đồng

KTNT Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, Công ty TNHH Shin Sung Vina, địa chỉ Lô B1, khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) bị xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 350 triệu đồng.

>> Đổ xỉ thải sai quy hoạch, Công ty Nhiệt điện Sơn Động bị phạt 400 triệu đồng

Theo Quyết định 1955/QĐ-XPVPHC ngày 20/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Shin Sung Vina đã thực hiện vi phạm hành chính do xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40m3/ngày (24 giờ).

Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật Công ty TNHH Shin Sung Vina bị xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 350 triệu đồng.

Nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Shin Sung Vina lấy tại điểm xả thải sau hệ thống xử lý của công ty trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng có thông số BOD­­­­­5 vượt 1,43 lần.

Thông số Sunfua vượt 1,01 lần; thông số Amoni vượt 4,45; thông số tổng Coliforms vượt 220 lần so với giá trị  C­­­­­­­­­­max, cột B, QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, lưu lượng nước thải của công ty là 27m3/ngày (24 giờ); quy định tại điểm d, khoản 6, Điều 13, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hình thức xử phạt chính với số tiền 230 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Shin Sung Vina còn bị phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải nêu trên đối với thông số BOD­­­­­5 vượt 1,43 lần. Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải nêu trên đối với thông số Sunfua vượt 1,01 lần. Phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với hành vi xả thải vượt mức quy chuẩn kỹ thuật về chất thải nêu trên đối với thông số Amoni vượt 4,45.

Tổng mức phạt tăng thêm 50%, tương ứng với số tiền phạt 120 triệu đồng, quy định tại khoản 7, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Tổng mức tiền phạt đối với vi phạm hành chính là 350 triệu đồng.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty TNHH Shin Sung Vina phải chấm dút ngay hành vi vi phạm nêu trên; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra theo quy định.

Báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra nêu trên, gửi về Sở TN&MT, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, UBND thành phố Bắc Giang trước ngày 31/3/2018.

* Ngày 20/11/2017, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Nhiệt điện Sơn Động thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 400 triệu đồng do chuyển giao, cho, bán chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) bị phạt 400 triệu đồng do chuyển giao, cho, bán chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định

Vấn đề đặt ra là, Công ty Nhiệt điện Sơn Động đã chuyển giao, cho, bán chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định 110.000m3 tro xỉ. UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công ty này thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra thời gian trước ngày 30/6/2018.

110.000m3 tro xỉ này khi nào Công ty Nhiệt Điện Sơn Động xử lý và sẽ mang đi đổ ở đâu? Cơ quan, đơn vị nào sẽ giám sát việc việc xúc tro xỉ mang đi chỗ khác đổ? Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang sớm làm rõ.

Hoàng Văn

KTNT

Ý kiến của bạn