XDNTM: Ngành giáo dục huyện Thanh Hà nâng chất

KTNT Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với tiêu chí số 5 (trường học) và tiêu chí 14 (giáo dục) đã tạo luồng gió mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở huyện Thanh Hà (Hải Dương).

trao-khuyen-hoc-2018.jpg
Lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện và Hội khuyến học trao quà cho học sinh nghèo vượt khó.

 

Phát triển giáo dục bền vững

Ông Phạm Xuân Mật, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà, cho biết: Thời gian qua, ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí trường học và giáo dục, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành gắn với nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu XDNTM ở từng địa phương. Việc tuyên truyền vận động trong toàn ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác XDNTM đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo các trường từng bước đưa nội dung Chương trình XDNTM tích hợp vào chương trình dạy học và sinh hoạt hướng nghiệp ở mỗi cấp học cũng đã góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, giúp các em hiểu thêm vai trò của nông nghiệp, nông dân và nông thôn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo động lực để các em học tập, rèn luyện tốt hơn.

Nhờ đẩy mạnh công tác chỉ đạo, rà soát gắn với từng tiêu chí đã giúp ngành giáo dục - đào tạo Thanh Hà tìm ra nhiều giải pháp phù hợp để nâng cao số xã đạt tiêu chí số 5 và tiêu chí 14 một cách bền vững. Để công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đi vào nề nếp, ngành giáo dục - đào tạo huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về sự cần thiết phải quan tâm đến việc xây dựng trường học đạt chuẩn, tạo điều kiện cho con em địa phương có môi trường học tập tốt nhất.

Năm học 2017 - 2018 đã có thêm 9 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đến nay trên toàn huyện có 65/82 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 25 trường Tiểu học, đạt 100%. Ngành đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng chuẩn ở các trường Mầm non: Thanh Cường, Thanh Xuân, Thanh Hồng (mức độ 1); Mầm non Thanh Sơn, Tiểu học Thanh Thủy, Tiểu học Quyết Thắng (mức độ 2)…

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giáo dục

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, hàng năm, ngành giáo dục - đào tạo Thanh Hà đều tổ chức và tham gia các cuộc thi “giáo viên giỏi” cấp huyện, kết quả năm 2017, có 57/59 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện; thi “giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh” với kết quả: 3/3 giáo viên tham gia thi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hội thi “Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại 100% trường Mầm non trên địa bàn, kết quả có 11/27 trường xếp loại tốt, 13/27 trường xếp loại khá, còn lại 3 trường xếp loại đạt yêu cầu.

Năm học 2017- 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhân rộng chỉ đạo 4 trường Mầm non xây dựng mô hình điểm: “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Toàn huyện có 5 trường Mầm non xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng, hiệu quả:  Cẩm Chế, Thanh Xá, Quyết Thắng, Trường Thành, Việt Hồng.

Việc thực hiện tiêu chí số 14  của ngành còn được thể hiện qua sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục. 100% số xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Huyện tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với chất lượng các tiêu chí đạt được ổn định và từng bước nâng cao. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 với chất lượng các tiêu chí được nâng lên so với năm học trước. Giáo dục trung học cơ sở đã huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Việc quản lý, duy trì học sinh được thực hiện khá tốt, góp phần tích cực vào việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập trung học cơ sở trên toàn huyện.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2017-2018, được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy, chính quyền, trên tinh thần kỷ cương, nền nếp, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, ngành giáo dục - đào tạo Thanh Hà đã nỗ lực quyết tâm phấn đấu và đạt được kết quả toàn diện. Đó là cơ sở tiền đề và là nền tảng vững chắc để ngành  tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống hiếu học và chất lượng giáo dục trong những năm học tiếp theo.

 


 

 

Nguyễn Đức Sơn

Ý kiến của bạn