Yên Minh: Thi đua yêu nước, tình nguyện cống hiến sức trẻ

KTNT Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ huyện Yên Minh (Hà Giang) nâng cao tinh thần yêu nước, xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ.

Nâng cao tinh thần, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tuổi trẻ huyện Yên Minh thực hiện tốt chiến dịch tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội bằng những hành động thiết thực.
yen-minh.jpg
Chiến dịch do huyện đoàn Thanh niên huyện Yên Minh phát động.

 

Tuổi trẻ thi đua yêu nước
 
Chiến dịch do huyện đoàn Thanh niên huyện Yên Minh phát động với chủ đề “Tuổi trẻ Yên Minh sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” nhằm phát huy tinh thần yêu nước với những mục tiêu cơ bản được đề ra với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, mỗi đoàn viên, thanh niên một ngày tình nguyện, mỗi chi đoàn, chi hội một hoạt động tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn, Hội một công trình, phần việc tình nguyện, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ huyện Yên Minh đã tạo sức hút, lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên.
yen-minh-5.jpg
Tuổi trẻ huyện Yên Minh nâng cao tinh thần yêu nước, xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ.
Nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ toàn huyện thời gian qua là, nhận sửa chữa 12km và bê tông hóa 1km đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện; hỗ trợ 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 100 lượt thanh niên nông thôn; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 ý tưởng, sáng tạo và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
 
Các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện... đã đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng, được nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận công sức của tuổi trẻ trong huyện đã tích cực tham gia đóng góp, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
ym1.jpg
Đặc biệt, là chương trình với nội dung “mùa hè xanh; kỳ nghỉ hồng; tiếp sức mùa thi; hoa phượng đỏ” và chiến dịch tình nguyện khác như “hành quân xanh”, đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tô thêm truyền thống và kết quả tốt đẹp về thi đua yêu nước của tuổi trẻ huyện Yên Minh.
 
Sức trẻ đi đôi với nhận thức
 
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về nghề nghiệp và việc làm được tổ chức thường xuyên, giúp thanh niên có định hướng và chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng và năng lực của bản thân.
 
Các cơ sở Đoàn trong toàn huyện cũng tổ chức nhiều việc làm ý nghĩa như, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên. Mỗi cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận những phần việc cụ thể gắn với các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.
 
yen-minh-6.jpg
Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.

 

Qua các chiến dịch nhằm phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, tình nguyện của Đoàn viên, Hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở những địa bàn khó khăn. Tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện và trưởng thành, góp phần cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố nâng cao chất lượng và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.
 
Nói về việc làm trên, chị Hoàng Thị Liễu - Chi đoàn xã Ngọc Long – Yên Minh (Hà Giang) chia sẻ: “Đây là những hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực của tuổi trẻ huyện Yên Minh, khẳng định tinh thần yêu nước và vai trò xung kích trên các lĩnh vực; tích cực rèn đức, luyện tài vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Yên Minh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Có thể thấy, qua phong trào thi đua yêu nước, Huyện đoàn Yên Minh đã và đang khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên khát vọng thể hiện, cống hiến, phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhiệt huyết và sức trẻ trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
 
 
 
 

Hữu Thắng

Ý kiến của bạn