Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023 | 15:42

Chuyển biến tích cực trong xây dựng NTM ở Sơn Động

Sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU của Huyện ủy Sơn Động (Bắc Giang), Chương trình xây dựng NTM có bước chuyển tích cực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đã có 224/285 tiêu chí hoàn thành (đạt 78,6%), bình quân đạt 14,9 tiêu chí/xã; Long Sơn về đích xã NTM trước 01 năm so với kế hoạch.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền

Ngày 24/2/2021, Huyện ủy Sơn Động ban hành Nghị quyết số 27-NQ/HU về lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, gắn với triển khai lộ trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2023 đối với các xã Yên Định, Dương Hưu. Ngay sau đó, Ban Thường vụ đã ban hành Quyết định về việc giám sát, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị  giai đoạn 2021- 2025 đối với Đảng ủy các xã, thị trấn. Huyện ủy chỉ đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng NTM một cách linh hoạt, việc chỉ đạo giao vốn đầu tư ngân sách huyện kịp thời và hợp lý để ưu tiên nguồn lực hỗ trợ xã Long Sơn về đích theo kế hoạch.

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được Sơn Động duy trì, đổi mới phương pháp, đa dạng hóa cách thức để tăng cường phổ biến cơ chế, chính sách, cách làm hay, mô hình hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM đến mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện về xây dựng NTM, qua đó chủ động tham gia thực hiện.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân về xây dựng NTM  ngày càng rõ nét, người dân nhiệt tình hưởng ứng và tình nguyện hiến đất, tặng cây, tháo dỡ công trình phục vụ cho việc xây dựng các hạng mục công trình công cộng, điển hình là người dân ở các xã Vĩnh An, Đại Sơn, Yên Định, Giáo Liêm, An Lạc, thị trấn An Châu.

Từ công tác tuyên truyền, trong 02 năm 2021 - 2022, Nhân dân trong huyện đã đóng góp trên 2.800 ngày công lao động; dịch chuyển, tháo dỡ trên 2.600m tường rào; hiến  2.126 cây ăn quả các loại, 168ha đất các loại để mở rộng đường giao thông, kênh mương nội đồng, các công trình hạ tầng khác, giá trị quy đổi ước khoảng 133.700 triệu đồng (trong đó, đóng góp bằng tiền trên 3.800 triệu đồng).

Vượt kế hoạch

Đến nay, nhiều nội dung của Chương trình xây dựng NTM đã hoàn thành theo mục tiêu Nghị quyết 27 đề ra. Hiện đã hoàn thành 224/285 tiêu chí (đạt 78,6%), bình quân đạt 14,9 tiêu chí/xã; 02 xã về đích NTM;  thôn Thanh Hương (xã Long Sơn) được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Xã Long Sơn về đích NTM trước 1 năm so với kế hoạch; xã Tuấn Đạo đang chờ Ban chỉ đạo tỉnh công nhận.

Hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư mở rộng, sửa chữa, nâng cấp theo đúng nội dung của Nghị quyết: “mở rộng, nâng cấp các tuyến đường kết nối các trung tâm xã với quốc lộ, tỉnh lộ; kết nối liên xã; kết nối các khu phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, kết nối với các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển”, đảm bảo đi lại thuận lợi đến 100% số xã, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong 2 năm, Sơn Động đã cứng hóa đường giao thông nông thôn được 663,85/949,6 km, tỷ lệ cứng hóa đến hết năm 2022 là 69,9%.

Huyện đã cứng hóa đường giao thông nông thôn 663,85/949,6km, tỷ lệ cứng hóa đến hết năm 2022 đạt 69,9%. Cùng với đó, huyện cứng hóa được 218,17km kênh mương nội đồng, chiếm  64,43%. Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn các xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất của Nhân dân. 12/15 xã đạt tiêu chí trường học (chiếm 80%); 15/15 xã đạt tiêu chí về điện (chiếm 100%); 15/15 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại (chiếm 100%).

Trong 02 năm 2021 và 2022, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng loạt các giải pháp. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả hết sức phấn khởi, giá trị sản xuất tăng 7,6%. Sản lượng lương thực có hạt trên 27 nghìn tấn, đảm bảo ổn định lương thực cho Nhân dân. Giá trị sản xuất đạt 65 triệu đồng/ha/năm.

.

Sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU của Huyện ủy, xã Long Sơn về đích NTM trước 01 năm so với kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đạt kết quả cao; công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm, có chuyển biến tích cực hơn. Chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của người dân được nâng cao, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếp sống văn minh, việc hiếu - hỉ, lễ hội có chuyển biến tích cực; các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống được quan tâm, bảo tồn và phát huy; phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao phát triển mạnh mẽ, sôi nổi ở các thôn…

Chuyển biến tích cực

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Thắng, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Động, cho biết, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao, có xã lên tới trên 50% nên khi xây dựng NTM  gặp nhiều khó khăn. Sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU của Huyện ủy, Chương trình xây dựng NTM có bước chuyển biến tích cực; các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong hai năm 2021 - 2022, toàn huyện huy động các nguồn lực đầu tư trên 440,777 tỷ đồng xây dựng NTM.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện theo hướng khang trang hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Nhận thức của phần lớn người dân về xây dựng NTM có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy; an ninh, trật tự, an toàn ở nông thôn được giữ vững.

Năm 2023, huyện phấn đấu các xã Yên Định, Dương Hưu đạt chuẩn NTM; năm 2024, các xã Vĩnh An, Đại Sơn đạt chuẩn NTM; các xã còn lại mỗi xã đăng ký hoàn thành ít nhất 1 tiêu chí NTM, nâng số tiêu chí đạt bình quân của các xã trong toàn huyện từ 14,9 tiêu chí/xã lên 16,2 tiêu chí/xã.

Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 24/2/2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện xây dựng NTM. Xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, tránh dàn trải. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sức chiến đấu và năng lực định hướng của cấp ủy trong công tác triển khai thực hiện xây dựng NTM.

Huyện dành kinh phí xây dựng, nâng cấp hạ tầng, cải tạo các trạm bơm xử lý nước hợp vệ sinh, cải thiện đường giao thông. Cùng với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sơn Động sẽ xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, từ đó thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, phát huy giá trị văn hóa, biến văn văn hóa thành giá trị, gắn với bản sắc văn hóa, hướng tới phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng...

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
 • Nhân lên Niềm tin

  Nhân lên Niềm tin

  Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc chiều 29 tháng 6 sau hai đợt họp với 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

 • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

Top