Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 | 13:55

Cư M’gar quyết tâm về đích huyện nông thôn mới năm 2025

Với 12/15 xã đã về đích nông thôn mới là kết quả tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc về xây dựng nông thôn mới tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk). Điều đó thể hiện chỉ đạo và hướng đi đúng đắn của Huyện ủy, chính quyền và nhân dân trong việc nỗ lực thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Là một huyện với nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo, huyện Cư M’gar đã tận dụng tốt những lợi thế và đặc thù của vùng đất Tây Nguyên để tạo tiền đề và thế mạnh trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xác định xây dựng NTM là hành trình không có điểm dừng, huyện Cư M’gar đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với nhân dân để hoàn thành các tiêu chí, quyết tâm xây dựng thành công huyện NTM theo đúng lộ trình. Xây dựng NTM trở thành trách nhiệm cụ thể của mỗi cán bộ, người dân, tổ chức, đoàn thể của huyện. Huyện Cư M’gar đã bám sát, chỉ đạo ở từng phòng, ban, đơn vị và các xã phát huy vai trò trách nhiệm trong các phần việc. Nhờ quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, diện mạo huyện Cư M’gar đã có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực. Đời sống kinh tế và tinh thần của người được nâng cao từng ngày. Kinh tế - xã hội toàn huyện đang từng bước thay đổi theo hướng phát triển bền vững.

Diện mạo huyện Cư M'gar đang có nhiều chuyển biến tích cực

Diện mạo huyện Cư M'gar đang có nhiều chuyển biến tích cực

Để chương trình xây dựng NTM đạt được hiệu quả, huyện Cư M’gar đã tận dụng hợp lý, phân bổ khoa học các nguồn vốn đầu tư của trung ương và tỉnh Đắk Lắk. Các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả vào các công trình cụ thể trên địa bàn toàn huyện. Huyện ủy, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã tích cực triển khai các hoạt động với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu để về đích đạt chuẩn huyện NTM.

Thác 12 tầng tại xã Ea Kuêh

Thác 12 tầng tại xã Ea Kuêh

Xác định việc xây dựng huyện NTM là góp phần tích cực vào tiến trình thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Chính vì vậy, huyện Cư M’gar đã chủ động rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu để đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả trên địa bàn từng xã nhằm phát huy lợi thế và khắc phục những tồn tại. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, các xã theo dõi, đôn đốc từng tiêu chí, đảm bảo các tiêu chí hoàn thành đạt chất lượng và đúng thời gian đã đề ra.

Người dân chăm chút một con đường NTM tại Cư M'gar

Người dân chăm chút một con đường NTM tại Cư M'gar

Tính đến 9 tháng đầu năm 2022, đã có 12/15 xã trên toàn huyện đạt xã NTM. Toàn huyện đã đạt 224/285 tiêu chí (chiếm tỷ lệ 78,59%, bình quân đạt 14,93 tiêu chí/xã). Tuy nhiên công tác xây dựng NTM của huyện cũng gặp một số khó khăn. Tỷ lệ đồng bào thiểu số chiếm tỷ cao với khoảng 46% dân số nên việc hiểu hết được tầm quan trọng trong công tác xây dựng NTM còn một số hạn chế. Bên cạnh đó bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 các tiêu chí thành phần mở rộng và tăng lên nên một số xã gặp khó khăn trong việc về đích NTM.

Tiêu chí hộ nghèo đa chiều (cộng cả hộ nghèo và hộ cận nghèo) cũng khiến tỷ lệ ở một số xã tăng lên nên việc về đích NTM phải đánh giá đúng thực tế. Về hạ tầng giao thông cũng gặp nhiều trở ngại, ngân sách hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông tại một số xã. Hơn nữa, tiêu chí về người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng gặp nhiều khó khăn.

Trước đây vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nhà nước hỗ trợ 100% nhưng nay không được hỗ trợ như trước. Điều kiện đời sống khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và vật giá leo thang nên công tác vận động nhân dân trong xã tham gia bảo hiểm tự nguyện gặp môt số trở ngại.

Người dân đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn tại huyện Cư M'gar

Người dân đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn tại huyện Cư M'gar

Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Công Văn – Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết: “Huyện Cư M’gar có 70% diện tích là đất đỏ bazan nên thuận lợi việc phát triển cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả. Cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của huyện. hiện tại dân số của huyện khoảng 180.000 dân với 25 dân tộc anh em. Vì vậy, đời sống văn hóa rất phong phú. Có nhiều sản phẩm văn hóa mang tính vùng miền.

Huyện Cư M’gar đã ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai các kế hoạch phát triển nông nghiệp bởi nông nghiệp là ngành mà huyện có thế mạnh thế mạnh để phát triển bền vững, thu hút các nhà đầu tư. Huyện đã không ngừng vận động, tuyên truyền nhân dân dân việc làm nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Chuyển dịch dần sang ngành thương mại dịch vụ, chuyển dịch ngành chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung

Hiện, đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào huyện ở một số lĩnh vực trong ngành nông nghiệp. Vì vậy bộ mặt bộ ngành nông nghiệp đã có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực. Huyện Cư M’gar đã có 12/15 xã về đích NTM. Năm 2023 tất cả các xã sẽ hoàn thàn về đích NTM. Theo nghị quyết của huyện, năm 2025 huyện Cư M’gar sẽ hoàn thành lộ trình về đích huyện NTM”.

Ông Nguyễn Công Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar trao đổi với phóng viên Kinh Tế Nông Thôn về chương trình xây dựng NTM tại huyện Cư M'gar

Ông Nguyễn Công Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn về Chương trình xây dựng NTM.

Xây dựng NTM ở Cư M’gar luôn lấy người dân là chủ thể. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước rút ngắn khoảng cách thành thị và nông thôn. Huyện đã triển khai công tác quy hoạch đất giai đoạn 2021 - 2030 nhằm phát huy lợi thế từng vùng để thu hút các nhà đầu tư.

Đường giao thông khang trang tại xã Ea Kiết

Đường giao thông khang trang tại xã Ea Kiết

Bên cạnh đó, Cư M’gar đã triển khai xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng, phân tích nền tảng khoa học hợp lý để tuyên truyền nhân dân trồng đúng cây, phát huy lợi thế tiềm năng của đất. Quy hoạch phát triển theo vùng miền là yếu tố quan trọng với 3 phân vùng phát triển mang tính đặc trưng vùng miền để tích hợp lợi thế của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc cây trồng xanh mướt tại xã Ea Kiết

Một góc cây trồng xanh mướt tại xã Ea Kiết

Việc quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM, lấy người dân làm trọng tâm. Không ngừng vận động, tuyên truyền người dân thay đổi nhận thức trong việc canh tác. Thay đổi sản xuất truyền thống sang áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện theo chuỗi giá trị nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, thực hiện bằng những mô hình thực tế bằng.

Để nông nghiệp phát triển bền vững, huyện Cư M’gar đã quy hoạch các vùng chuyên canh cây ăn trái. Thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã hình thành chuỗi giá trị nhằm giải quyết vấn đề đầu ra và đầu vào cho từng sản phẩm. Hiện huyện đã có 5 HTX và đang hoạt động tốt. Các cơ quan của huyện đã tuyên truyền người dân phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, dùng thuốc bảo vệ thực vật một cách khoa học và có trách nhiệm.

Người dân huyện Cư M'gar thu hoạch sầu riêng

Người dân huyện Cư M'gar thu hoạch sầu riêng

Công tác hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách được huyện quan tâm. Ngoài việc hỗ trợ theo quy định của nhà nước, huyện còn kêu gọi các nhà mạnh thường quân nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách có cuộc sống ổn định.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar đã chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể phối hợp với nhân dân cùng nhau nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện. Mục tiêu xây dựng NTM được người dân đồng thuận và ủng hộ.

Một góc khung cảnh hữu tình tại xã Quảng Hiệp

Một góc khung cảnh hữu tình tại xã Quảng Hiệp

Là huyện với nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo, công tác xây dựng NTM tại Cư M’gar ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân. Trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã bám sát các nội dung, tiêu chí đặt ra, cụ thể hóa và phân bổ hợp lý các nguồn vốn để phát huy hiệu quả. Huyện Cư M’gar đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, phát huy vai trò trong các phong trào, nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa, giải pháp thực hiện chương trình xây dựng NTM, quyết tâm hoàn thành xây dựng hyện NTM năm 2025

Một lễ hội của đồng bào dân tộc Thái tại xã Ea Kuêh

Một lễ hội của đồng bào dân tộc Thái tại xã Ea Kuêh

Huyện Cư M’gar sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua xây dựng NTM, tiếp tục tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Những kết quả đạt được ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Cư M’gar đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, hướng đến sự phát triển bền vững, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trở thành huyện NTM năm 2025 theo đúng như lộ trình.

 

Khắc Niên - Minh Cường
Ý kiến bạn đọc
Top