Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024 | 15:13

Hải Phòng phấn đấu có thêm 85 xã NTM kiểu mẫu, nâng cao

Năm 2024, TP. Hải Phòng phấn đấu có thêm 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chủ trì cuộc họp tổng kết thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố năm 2023; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã có 5 huyện được công nhân đạt chuẩn NTM. Năm 2023, Thành phố có thêm 2 huyện Vĩnh Bảo và An Lão được công nhận đạt chuẩn huyện NTM, giai đoạn 2021 - 2025; nâng tổng số huyện của thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM lên 7 huyện.

Năm 2024, Hải Phòng phấn đấu thêm 85 xã NTM kiểu mẫu, nâng cao.

Đến hết năm 2023, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho 30 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 75/137 xã, đạt 55%. Đồng thời, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho 25 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 47/137 xã, đạt 34%...

Năm 2024, TP. Hải Phòng phấn đấu có thêm 50 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 35 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND TP; 4 huyện (gồm Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy) cơ bản hoàn thành tiêu chí Huyện NTM nâng cao; huyện Bạch Long Vĩ thực hiện cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí đặc thù, lập hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, xét công nhận cho 5 huyện.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đề nghị các địa phương khắc phục những tồn tại của năm trước, năm 2024 tiếp tục triển khai hoàn thành 35 xã, trong đó tập trung triển khai hoàn thiện hồ sơ để khởi công 13 xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu có thêm 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chỉnh lý, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tặng cho đất để xây dựng công trình NTM kiểu mẫu tại 8 xã thí điểm.

Phó Chủ tịch đề nghị các địa phương chủ động rà soát lại từng tiêu chí, thực hiện cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện NTM nâng cao; huyện Bạch Long Vĩ phải cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí đặc thù,vlập hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top