Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2024 | 15:57

Huyện cửa ngõ tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới

Là huyện cửa ngõ, có vị trí chiến lược của tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, huyện Châu Thành đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đây là cơ sở để Châu Thành tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Cánh đồng thông minh ở Châu Thành

Ông Trương Quốc Điền, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết:  Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, huyện Châu Thành đã lồng ghép các nguồn vốn thực hiện duy tu bảo dưỡng, đầu tư mới các tuyến đường liên xã hơn 28km, với 26 công trình giao thông do huyện quản lý với tổng kinh phí trên 157,2 tỷ đồng; xây mới và nâng cấp, sửa chữa 13 công trình trường học, đầu tư hệ thống vùng trũng với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. 

Toàn huyện có 56 ấp văn hóa (đạt  100%), 25.152 hộ gia đình văn hóa (đạt 97,89%), 22.312 hộ gia đình văn hóa nông thôn mới (đạt 92,23%), ấp văn hóa NTM có 18/52 (đạt 34,61%). Số xã có trạm y tế đủ điều kiện nhu cầu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 100%, có 02 trạm y tế xã được nâng cấp và xây mới với kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng. Hiện nay, 07/07 xã đều đạt các nội dung về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt 100%), phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3 (100%), phổ cập trung học, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2 (100%).

Theo ông Trương Quốc Điền, huyện đã chú trọng chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay đã xây dựng được 19 hợp tác xã (HTX), 85 tổ hợp tác, phát triển các dịch vụ sản xuất, kinh doanh; từng bước xây dựng HTX Phước An trở thành HTX sản xuất thông minh; HTX Thọ Hòa Đông A là HTX kiểu mới; HTX Tân Tiến và HTX Quyết Thắng là HTX phát triển toàn diện về lúa - thủy sản, từng bước tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể gắn với kế hoạch chuyển đổi số của huyện. Nhiều dự án nông nghiệp được triển khai đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, như dự án VnSAT, dự án cơ giới hóa đồng bộ, cánh đồng thông minh, dự án lúa đặc sản... 

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện các thủ tục đề nghị cấp mã vùng trồng; đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; kết nối giữa sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ và chế biến nông sản, từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất. Phát động phong trào mỗi xã một mô hình gắn với một loại sản phẩm đặc trưng; các ngành phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với đô thị văn minh”, phong trào “Năm không, ba sạch”, nâng cao chất lượng các tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đến nay, Châu Thành đã thực hiện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định. Tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện còn hơn 3%; thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đã được nâng lên, đạt 60,92 triệu đồng/người/năm, tăng 31,96 triệu đồng so với năm 2010. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình từ năm 2010 - 2023 là hơn 2.448,9 tỷ đồng, trong đó, vốn Nhân dân đóng góp hơn 226,2 tỷ đồng, chiếm 9,24%.

Về giao thông, có 100% xã trên địa bàn huyện có đường ôtô kết nối với đường huyện và các trung tâm hành chính, đảm bảo đi lại thuận tiện; 100% mặt đường được nhựa hóa hoặc bê tông/xi măng hóa, thường xuyên được quan tâm đầu tư nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hằng năm theo quy định. Hệ thống thủy lợi liên xã kết nối đồng bộ với hệ thống của huyện, phù hợp với quy hoạch được duyệt, hằng năm đều được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng mới, nạo vét, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Có 100% xã, ấp có lưới điện quốc gia về tới trung tâm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,87%. Huyện đã quy hoạch trung tâm văn hóa huyện với quy mô là 5ha, đã triển khai xây dựng được trên 50% khối lượng và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2023…

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được người dân hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả. Trong năm có thêm 1 xã (An Hiệp) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Như vậy, đến nay, huyện đã có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỉnh đang thẩm định để trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Châu Thành đạt nhiều kết quả khả quan.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở kịp thời cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Công tác giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch năm. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả khả quan, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến nay đạt 36/37 trường (chiếm 97,3%); có 2 trường trung học phổ thông (Thuận Hòa và Phú Tâm) được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh thường xuyên thực hiện có hiệu quả.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện khá tốt. Trong năm, đã giải quyết việc làm cho 3.269 người, đạt 136% kế hoạch; đào tạo nghề cho 1.401 lao động, đạt 400% kế hoạch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng và nâng chất. Toàn huyện có 100% ấp đạt chuẩn văn hóa, hộ gia đình văn hóa chiếm 97,75%. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định…

Theo ông Trương Quốc Điền, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, nên huyện sẽ tập trung cao để triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Để đạt được mục tiêu, Châu Thành tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện, bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách phát sinh. 

Tổ chức thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển liên kết, gắn sản xuất với chuỗi giá trị. Tổ chức liên kết sản xuất thông qua mô hình hợp tác xã, cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia liên kết. Đẩy nhanh các chương trình, chuyên đề hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 liên quan tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. 

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; kêu gọi, thu hút đầu tư vào phát triển các dự án kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, du lịch… 

Thực hiện nghiêm pháp luật về đầu tư công; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, các công trình bức xúc, công trình chuẩn bị hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch, khắc phục triệt để tình trạng dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng. 

Huy động nguồn lực hợp pháp đầu tư cho giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công. 

Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030...
 

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top