Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022 | 21:45

Nam Đàn phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025

Nam Đàn đặt mục tiêu phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025; đến năm 2030 trở thành huyện có thu nhập cao.

Nam Đàn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà cách mạng tiền bối. Với vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng đó, sự phát triển của huyện Nam Đàn có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Ảnh: Lưu Khuyên

Nhằm hiện thực hoá mục tiêu tại Nghị quyết số 07-NQ/TU (gọi tắt là Nghị quyết số 07) ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Mặt khác, tại Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07, huyện Nam Đàn đã được đầu tư hơn 4.067 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu. Nhờ đó, Nam Đàn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội địa bình quân hàng năm đạt 7,96%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Thu ngân sách bình quân giai đoạn 2017-2022 tăng 8,98%; thu ngân sách năm 2021 đạt 416 tỷ đồng (vượt mục tiêu đến năm 2025 là 250 tỷ đồng).

Để trở thành trung tâm du lịch quốc gia, Nam Đàn đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy du lịch. Ảnh: Lưu Khuyên

Xã Nam Giang là xã có quỹ đất đa dạng, có nhiều thuận lợi trong phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Trong giai đoạn 2018-2022, xã đã huy động được hơn 230 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 146 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Hiện xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trung tâm văn hóa xóm 8, xã Nam Giang 

Cùng với đó, đến nay xã Kim Liên đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trở lên. Huyện đã phát triển thêm nhiều mô hình mới trong sản xuất cho thu nhập cao, có 74 sản phẩm OCOP. Công nghiệp, dịch vụ được mở rộng; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Vườn chuẩn NTM hộ gia đình ông Vương Hồng Minh (xóm Sen 2, xã Kim Liên)

Với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc gia, Nam Đàn đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy du lịch – lĩnh vực trọng tâm của huyện phát triển. Huyện đã tập trung đầu tư, nâng cấp, xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, nâng cao khả năng kết nối giao thông trên các khu du lịch và điểm đến du lịch; xây dựng nhiều sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của địa phương thành sản phẩm OCOP…

Tương Sa Nam - Sản phẩm OCOP của huyện Nam Đàn. Ảnh: Lưu Khuyên

Để thực hiện được các mục tiêu như: phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025; năm 2030 trở thành huyện có thu nhập cao, có nền văn hóa mang bản sắc đặc trưng... Nam Đàn cần thực hiện đúng định hướng, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế là phát triển văn hóa gắn với du lịch, lấy du lịch là một trong những lĩnh vực trọng tâm để phát triển. Trong nông nghiệp, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu để phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và gắn kết với du lịch, Chủ  tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top