Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 2 năm 2024 | 20:38

Nghệ An: Công nhận Diễn Châu đạt huyện nông thôn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định công nhận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Một góc huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) nhìn từ trên cao

Đến đầu năm 2023, huyện Diễn Châu có 36/36 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu trước năm 2030, huyện Diễn Châu phấn đấu trở thành thị xã theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top