Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023  
Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 | 15:21

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo trong thời gian tới phải thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc để giải ngân 100% nguồn vốn trung ương đã bố trí cho tỉnh.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh quản lý, bố trí thực hiện các chương trình là hơn 756,3 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 570,3 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 186 tỷ đồng. Đến 30/9, giá trị giải ngân đạt 5,8 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, tổng nguồn vốn năm 2022 tỉnh phân bổ thực hiện 3 Chương trình MTQG hơn 252,9 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 201,2 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 51,7 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân khoảng 1,498 tỷ đồng, đạt 0,6% kế hoạch vốn giao.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đạt thấp là nguồn vốn vừa được giao cho các chủ đầu tư. Hiện nay, các địa phương tập trung thực hiện hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu,...

Theo quy định, đến 31/12/2022, các địa phương phải giải ngân 100% nguồn vốn đã phân bổ. Đây là khó khăn đối với các chủ đầu tư. Khó khăn lớn nhất là do trung ương chậm ban hành các văn bản hướng dẫn. Một số văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ, gây lúng túng cho các sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện.

Sáng 01/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đối với các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, góp ý tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG để đẩy nhanh tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm. Cam kết, phấn đấu đến ngày 31/12/2022, giải ngân 100% kế hoạch vốn các Chương trình MTQG.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh khẳng định, trong thời gian qua, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. Tuy nhiên, đến thời điểm này, còn một số nội dung triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới, mục tiêu đặt ra là phải thực hiện tốt 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc để giải ngân 100% nguồn vốn Trung ương đã bố trí cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ đầu tư 3 Chương trình và các cơ quan tham mưu căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc trong những tháng cuối năm; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường kỷ luật kỷ cương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp cùng các sở ngành địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan đầu mối khẩn trương triển khai các hướng dẫn các quy định của Trung ương liên quan đến từng chương trình; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các nhiệm vụ được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước theo dõi kiểm tra tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2022 của các Chương trình MTQG, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh những nội dung vướng mắc…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan trong cả hệ thống chính trị, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đạt kết quả 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
 • Để trái cây cho “quả ngọt” bền vững

  Để trái cây cho “quả ngọt” bền vững

  Sau hơn 20 năm phấn đấu, đến nay, trái cây Việt đã có mặt tại trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng cả về thị trường, chủng loại, số lượng và kim ngạch.

 • Không thể giàu khi năng suất lao động chưa cao

  Không thể giàu khi năng suất lao động chưa cao

  Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế, trong đó nhấn mạnh, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao.

 • Mong quốc sách vào cuộc sống kịp thời

  Mong quốc sách vào cuộc sống kịp thời

  Sáng 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tư.

Top