Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024 | 20:32

Thanh Hoá: Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, công trình xây dựng NTM

Đến nay, tỉnh Thanh Hoá vẫn còn 210 dự án, công trình có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc có quyết định nhưng chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Mặc dù, trong thời gian qua tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, trong đó, có các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, đến nay tiến độ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư của các dự án này vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giao kế hoạch vốn và giải ngân vốn hằng năm của tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 1011/UBND-NN, về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM. Nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới, đảm bảo đủ điều kiện để phân bổ kế hoạch vốn năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, công trình xây dựng NTM.

Theo đó, tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, rút ngắn thời gian thẩm định, thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án khởi công mới thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện.

Chỉ đạo UBND cấp xã, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) trước ngày 30/01/2024. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chậm trễ hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) các dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn theo quy định.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Rà soát, tổng hợp nhu cầu, đăng ký kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (đợt 2), gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh chậm nhất vào ngày 05/02/2024, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh định kỳ vào ngày 10 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Tổng hợp, xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 đối với số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết đến danh mục dự án, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

Lê Thức
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top