Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023  
Thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023 | 10:53

Thị xã Buôn Hồ quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2024

5/5 xã đã về đích nông thôn mới (NTM) là kết quả tích cực trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Điều này thể hiện sự chỉ đạo và hướng đi đúng đắn của chính quyền và nhân dân trong việc nỗ lực thực hiện mục tiêu đề ra. Thị xã quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2024.

Hành trình không có điểm dừng

Thị xã Buôn Hồ có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 phường và 5 xã, là đô thị có vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa khu vực phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Thị xã Buôn Hồ đã tận dụng tốt lợi thế và đặc thù của vùng đất Tây Nguyên để tạo tiền đề và thế mạnh trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Một góc thị xã Buôn Hồ từ trên cao

Một góc thị xã Buôn Hồ từ trên cao

Xác định xây dựng NTM là hành trình không có điểm dừng, thị xã Buôn Hồ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với nhân dân để sớm hoàn thành các tiêu chí. Thị xã đã bám sát và chỉ đạo ở từng phòng, ban, đơn vị cũng như các xã nhằm phát huy vai trò trách nhiệm trong các phần việc. Nhờ quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, diện mạo thị xã Buôn Hồ có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực. Đời sống kinh tế và tinh thần của người dân được nâng cao từng ngày. Kinh tế - xã hội từng bước thay đổi theo hướng phát triển bền vững.

Để Chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả cao nhất, thị xã Buôn Hồ đã tận dụng hợp lý, phân bổ khoa học các nguồn vốn đầu tư của Trung ương và tỉnh Đắk Lắk. Các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả vào các công trình cụ thể trên địa bàn toàn thị xã. Thị ủy, chính quyền và nhân dân tích cực triển khai các hoạt động với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM đúng lộ trình.

Khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM, thị xã Buôn Hồ đã chủ động rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả trên địa bàn từng xã nhằm phát huy lợi thế và khắc phục những tồn tại. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, các xã theo dõi, đôn đốc từng tiêu chí, đảm bảo các tiêu chí hoàn thành đạt chất lượng và đúng thời gian đề ra.

Người dân xã Ea Siên tham gia làm đường giao thông nông thôn

Người dân xã Ea Siên tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đến nay, toàn bộ 5 xã (Ea Siên, Bình Thuận, Ea Drông, Cư Bao, Ea Blang) của thị xã đã về đích NTM (đạt 100%). Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao bình quân đạt 12,8/19 tiêu chí.

Chương trình xây dựng XDNTM là  chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn thị xã luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; sự quyết tâm, cùng chung tay thực hiện của cả hệ thống chính trị thị xã và hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Đắk Lắk đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, khuyến khích, khơi dậy sự tham gia đóng góp từ nhiều nguồn để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt là các chính sách về khuyến khích phát triển hạ tầng, hỗ trợ đá, xi măng để nhân dân tự huy động lao động xây dựng đường làng, ngõ xóm; chính sách đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào ứng dụng phát triển sản xuất để giảm thiểu sức lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nông dân.

Từng bước rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn

Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Võ Văn Sự, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ, cho biết: “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại thị xã Buôn Hồ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự phối hợp của các đơn vị và nhân dân trong thị xã. Kết quả đạt được đã chứng minh hiệu quả trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, ngoài thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn. Sau khi cả 5 xã đã về đích NTM, theo tiêu chí về NTM nâng cao thì có đến 11 tiêu chí cần kinh phí, trong đó hạ tầng giao thông theo khảo sát tại 5 xã thì cần đến 110 tỷ đồng mới có thể đáp ứng được tiêu chí NTM nâng cao. Để huy động được nguồn kinh phí như vậy là việc rất khó. Ngoài ra, còn nhiều tiêu chí khác cũng rất cần kinh phí.

Người dân tham gia lễ hội Hảng Pồ của đồng bào Tày, Nùng tại xã Ea Siên

Người dân tham gia lễ hội Hảng Pồ của đồng bào Tày, Nùng tại xã Ea Siên

Thị xã Buôn Hồ đang từng bước khắc phục những khó khăn trong quá trình xây dựng NTM, dễ làm trước, khó làm sau, tiêu chí nào không cần nguồn kinh phí hoặc kinh phí ít phải làm quyết liệt. Thị xã đã đặt ra mục tiêu đến năm 2024 sẽ hoàn thành xây dựng NTM. Bên cạnh đó, thị xã đang phấn đấu xã Ea Blang sẽ đạt NTM nâng cao năm 2024, xã Bình Thuận đạt NTM nâng cao năm 2025".

Được biết, kết quả đánh giá 19 tiêu chí tại 5 xã khi triển khai xây dựng NTM chỉ có 24/95 tiêu chí đạt, bình quân chung toàn thị xã đạt 4 tiêu chí/xã, cho thấy điểm xuất phát rất thấp. Chính vì vậy, kết quả đạt được đến hiện tại chứng minh sự cố gắng, đường lối đúng đắn và triển khai khoa học trong xây dựng NTM tại thị xã Buôn Hồ.

Kéo điện phục vụ chương trình xây dựng NTM tại thị xã Buôn Hồ

Kéo điện phục vụ chương trình xây dựng NTM tại thị xã Buôn Hồ

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thị xã đến nay đã trở thành phong trào thường xuyên, rộng khắp theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng với xu thế phát triển, phù hợp với lòng dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã và từng thôn, buôn đã vào cuộc thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện chương trình; trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều cơ quan, tổ chức đề ra các biện pháp, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và được đúc kết nhân rộng.

Trang trại nuôi heo công nghệ cao của hộ dân tại thị xã Buôn Hồ

Trang trại nuôi heo công nghệ cao của hộ dân tại thị xã Buôn Hồ

Xây dựng đường nông thôn mới tại xã Cư Bao

Xây dựng đường nông thôn mới tại xã Cư Bao

Ông Võ Văn Sự - Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn về chương trình xây dựng NTM tại thị xã

Ông Võ Văn Sự - Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn về chương trình xây dựng NTM tại thị xã.

Một góc xã Bình Thuận

Một góc xã Bình Thuận

Xây dựng NTM ở Buôn Hồ luôn lấy người dân là chủ thể. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Những kết quả đạt được ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân thị xã đã cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến sự phát triển bền vững, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành xây dựng NTM theo đúng như lộ trình.

 

Khắc Niên - Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
 • Nhiệm vụ lớn, kỳ vọng trách nhiệm cao

  Nhiệm vụ lớn, kỳ vọng trách nhiệm cao

  Sáng 22/5, Quốc hội Khóa XV, Kỳ họp thứ 5 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”.

 • Trường Sa, những điều còn mãi!

  Trường Sa, những điều còn mãi!

  Đầu những ngày tháng 5 lịch sử, trong không khí kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2023), chúng tôi đã có chuyến đi đến thăm, động viên quân và dân quần đảo Trường Sa...

 • Cần gây dựng “đại bàng” nội

  Cần gây dựng “đại bàng” nội

  Để có đàn “đại bàng nội” mạnh mẽ, các chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi vì việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tác động tiêu cực tới thu hút FDI kiểu ưu đãi thuế, phí.

Top