Bắc Giang: 50 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu

KTNT Mới đây, nhiều huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang công bố thêm 41 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, nâng mức thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu toàn tỉnh lên 50 thôn.

An Thượng (Yên Thế) là xã đầu tiên đạt xã chuẩn NTM nâng cao.

 

Theo đó, Hiệp Hòa, Lạng Giang công nhận 10 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Việt Yên công nhận 6 thôn; Yên Dũng, Tân Yên công nhận 3 thôn; Lục Ngạn, Lục Nam công nhận 2 thôn; Yên Thế công nhận 1 thôn và TP Bắc Giang công nhận 4 thôn.

Giờ đây, ở các thôn kiểu mẫu, từ diện mạo đến cảnh quan thôn, xóm đã có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các tuyến đường giao thông, khu vực trung tâm thôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp, các thôn đều xây dựng được từ 1-2 tuyến đường hoa, cây xanh, tuyến đường bích họa. Khu trung tâm nhà văn hóa thôn được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, rộng rãi, đã có sự chuyển biến rõ so với thời điểm trước khi thực hiện thôn nông thôn mới, khuôn viên nhà văn hóa thôn được chỉnh trang gọn gàng, các công trình vệ sinh được xây dựng đạt chuẩn.

Bên trong nhà văn hóa thôn được sắp xếp gọn gàng, có nội quy quy chế hoạt động, đủ các thiết chế văn hóa cơ bản đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; khu thể thao thôn của các thôn được cải tạo, nâng cấp, bố trí trồng cây xanh và bố trí dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao cho người dân..., trở thành nơi sinh hoạt chung của người dân.

Đặc biệt, nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường nông thôn được nâng lên rõ rệt, tạo ra làng quê xanh - sạch - đẹp; các thôn duy trì ngày thứ bẩy, chủ nhật xanh, vận động người dân cùng nhau vệ sinh chung cổng ngõ, đường thôn và chăm sóc tuyến đường hoa. Rác thải của hộ gia đình được thu gom, đổ rác đúng nơi và thời gian quy định của thôn, không có tình trạng vứt rác thải ra nơi công cộng.

Giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, tình làng nghĩa xóm được tăng cường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tổ chức hoạt động thường xuyên (đánh bóng chuyền hơi, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ...) tại nhà văn hóa của thôn; các thôn đều có từ 2-3 câu lạc bộ (đội, nhóm) văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo người tham gia.

Ban phát triển thôn hoạt động tích cực, nhiệt tình, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương với phương châm “Coi thôn là nhà”. Tỷ lệ người dân hài lòng về kết quả của các thôn đạt trên 90%, tạo ra mô hình mẫu, điểm tại các xã đã đạt chuẩn, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của việc triển khai thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến trong tháng 11/2020, các huyện thực hiện công nhận thêm 22 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, lũy kế 73 thôn.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn