Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ đánh giá sản phẩm OCOP năm 2022

KTNT Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình OCOP, đặc biệt là việc rà soát đối với các sản phẩm đã đăng ký tham gia đánh giá năm 2022, nhất là đối với sản phẩm nâng hạng 5 sao cấp quốc gia và sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang với Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đánh giá sản phẩm OCOP năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các chủ thể OCOP trên địa bàn về Chương trình OCOP, hiểu được hạng sao OCOP, đây được coi là thước đo về chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và tiềm năng phát triển sản phẩm.

 

Năm 2021, Bắc Giang có 155 sản phẩm OCOP, trong đó có 36 sản phẩm 4 sao và 119 sản phẩm 3 sao đưa Bắc Giang trở lên vị trí thứ 2 Khu vực miền núi phía Bắc.

 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát các sản phẩm đã được công nhận OCOP năm 2019 để tổ chức đánh giá, phân hạng lại. Tập trung các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là về nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông thôn để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

UBND các huyện Yên Thế và Lục Ngạn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chủ thể thực hiện việc xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP 5 sao và sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch theo đúng thời gian quy định tại Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh.

Trong đó, UBND huyện Yên Thế tập trung chỉ đạo phát triển sản phẩm Du lịch sinh thái - văn hoá Bản Ven. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ HTX nông nghiệp xanh Yên Thế từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với sản phẩm đã đăng ký tham gia đánh giá nâng hạng 5 sao cấp quốc gia.

UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục rà soát, lựa chọn và tập trung chỉ đạo phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch gắn với tiềm năng lợi thế của địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể: HTX nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân; HTX mỳ Chũ Xuân Trường và Công ty cổ phần XNK thực phẩm Toàn Cầu từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá nâng hạng 5 sao gồm: vải thiều Lục Ngạn; mỳ Chũ Xuân Trường; vải thiều đóng hộp.

UBND huyện Việt Yên chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở ngành liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện để từng bước xây dựng, phát triển sản phẩm Du lịch làng nghề tại xã Vân Hà.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp với UBND các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Việt Yên và Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Thực hiện lồng ghép các nội dung hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2030.

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và các chủ thể tham gia thực hiện rà soát, đánh giá, phân hạng các sản phẩm đảm bảo theo kế hoạch. Nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ, đề án phát triển sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao; phấn đấu năm 2022 có tối thiểu 1 sản phẩm được đánh giá, phân hạng 5 sao cấp quốc gia.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn