Bắc Giang có 155 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

KTNT Tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh đợt 2 năm 2021.

Theo đó, tỉnh này đã cấp Giấy chứng nhận cho 39 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh đợt 2 năm 2021. Trong đó, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao gồm: Dưa Kim hoàng hậu (HTX Rau sạch Yên Dũng, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng) và Sâm nam núi Dành khô (HTX sản xuất và tiêu thụ Sâm nam núi Dành, xã Việt Lập, huyện Tân Yên). Đồng thời công nhận 37 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

 

 Đến nay, Bắc Giang có 155 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, nhiều sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao.

 

Các sản phẩm sau khi được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao sẽ sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm cũng như nhận khen thưởng theo quy định. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn UBND các huyện và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, giới thiệu, xúc tiến thương mại; phối hợp thực hiện việc kiểm tra đột xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP đã được công nhận và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra.

Cùng với đó, UBND các huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm; ưu tiên hỗ trợ hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại và hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, các chủ thể sản xuất có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn.

Với kết quả nói trên, lũy kế hết năm 2021, Bắc Giang có 155 sản phẩm OCOP, trong đó có 36 sản phẩm 4 sao và 119 sản phẩm 3 sao đưa Bắc Giang trở lên vị trí thứ 2 Khu vực miền núi phía Bắc, sau Hà Giang và đứng thứ 7 cả nước về số sản phẩm OCOP.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn