Bắc Giang: Đứng tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc trong xây dựng NTM

KTNT Hết năm 2020, Bắc Giang có 127/184 xã đạt chuẩn NTM, 3 huyện NTM, 8 xã NTM nâng cao, 72 thôn kiểu mẫu. Với những kết quả nói trên, Bắc Giang đứng tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc trong xây dựng NTM.

 

 Nhiều sản phẩm OCOP được trưng bày tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 diễn ra ngày 31/12, tại TP Bắc Giang.
 

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020, diễn ra ngày 31/12, Bắc Giang đã cứng hóa, nâng cấp 171,4 km đường giao thông; cứng hóa thêm 35 km kênh mương nội đồng, tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt trên 45%, đảm bảo thực hiện tưới, tiêu chủ động trên 85% diện tích sản xuất.

Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 255 phòng học các cấp; xây dựng mới, nâng cấp trên 232 công trình văn hoa, 87 công trình thể thao. Đến nay, 97,4% xã có trung tâm văn hoa - thể thao xã, trên 95,2 % thôn có nhà văn hóa.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Bắc Giang đạt được những kết quả nổi bật, sản xuất quy mô lớn, chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ ngày càng phát triển, giá trị, thương hiệu sản phẩm được khẳng định, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 6,7% cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

 Ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị.

 

 Lĩnh vực trồng trọt, sản xuất quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung ngày càng phổ biến; một số sản phẩm nông sản đã xuất khẩu sang thị trường đòi hỏi chất lượng cao; áp dụng công nghệ cao được đẩy mạnh, thay đổi tư duy trong sản xuất.

Từ nguồn vốn NTM hỗ trợ 19 dự án phát triển sản xuất, 12 sản phẩm, 3 dự án điểm về liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, 3 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đem lại giá trị cao. Giá trị sản xuất/ha nông nghiệp đạt 120 triệu đồng.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,01% năm 2019 xuống 3,5% năm 2020. Đến nay, Bắc Giang có 150 xã đạt tiêu chí thu nhập, 151 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, 163 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất và 175 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm.

 

 Ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt 4 sao.
 

Tại hội nghị tổng kết, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; tặng bằng khen cho 8 đơn vị trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Phát biểu tại buổi tổng kết ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn song Bắc Giang đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (đạt 13,02%), tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 6,7 %, đứng thứ 3 trong cả nước, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đặc biệt, tỉnh đã tái đàn trên 1 triệu con lợn; quả vải thiều đã xuất khẩu vào Nhật Bản, thị trường khó khăn nhất, với các tiêu chí khắt khe; quả bưởi khẩu đi thị trường châu Âu đây là tín hiệu vui của ngành nông nghiệp.

 

 Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang trao giấy chứng nhận OCOP cho các sản phẩm 3 sao.

 

Tỷ lệ kiên cố hóa bênh mương, người dân tham gia BHXH đạt rất cao, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%... đây là con số ấn tượng trong năm 2020. Với những kết quả nổi bật của Chương trình MTQG xây dựng NTM, Bắc Giang đứng đầu 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

Về mục tiêu năm 2021, ông Pích, cho biết, Bắc Giang phấn đấu có thêm huyện Yên Dũng đạt chuẩn NTM; huyện Hiệp Hóa tập trung hoàn thành 100% xã NTM, 10% xã NTM nâng cao và các tiêu chí huyện NTM để trình công nhận đạt chuẩn khi đạt yêu cầu.

 

 Ông Pích, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng NTM.

 

Toàn tỉnh có 138/184 xã đạt chuẩn NTM; có thêm 15 xã NTM nâng cao. Các xã đạt chuẩn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Có thêm 64 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Nghiên cứu triển khai NTM tại các xã đặc biệt khó khăn làm cơ sở xây dựng xã NTM trong thời gian tới. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,8 tiêu chí/xã.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 99% dân số; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 78%.

 

 

 Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 đơn vị trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, ông Pích đã đưa ra một số giải pháp như: cần các địa phường, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bởi, xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị, phải làm thường xuyên, lâu dài. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thành công Chương trình NTM, xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Tập trung rà soát đề án quy hoạch vùng giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2050, gắn với quy hoạch NTM….

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn