Bộ Giáo dục và Đào tạo bao che cho sai phạm tại Đại học Thái Nguyên?

KTNT Mặc dù chưa đủ về số lượng giảng viên, chưa đủ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ cùng ngành hoặc gần với ngành đăng ký đào tạo nhưng Bộ GD&ĐT vẫn cho phép mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân hiệu Đại học Thái Nguyên.

20190423_160144.jpg

 20190821_233855-1.jpg

Bộ GD&ĐT cho phép mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân viện Đại học Thái Nguyên chưa đúng quy định.

 

Bộ GD&ĐT vi phạm quy định do chính mình ban hành

Báo Kinh tế nông thôn phản ánh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bị tố vi phạm khoản 1, Điều 2, Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT (nay là Thông tư 22/2017/TT-BGDÐT ngày 6/9/2017).

Về nội dung này, trong Văn bản số 3449/BGDĐT-TTr của Bộ GD&ĐT gửi Báo Kinh tế nông thôn cho biết, Báo phản ánh là có cơ sở. Bộ này cho biết, Đại học Thái nguyên được phép đào tạo trình độ đại học chính quy tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên một số ngành, trong đó có ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, mã số 52340103 theo Quyết định số 5693/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2016 của Bộ GD&ĐT.

Kiểm tra thực tế tại thời điểm mở ngành, trường không có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sỹ và 3 giảng viên có trình độ thạc sỹ đúng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành quy định tại Thông tư 08/TT-BGDĐT. Nguyên nhân, trong danh mục GDĐT cấp IV trình độ tiến sỹ chưa có chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

1-4-2019-th-1.jpg
Phát hiện nhiều sai phạm tại Đại học Thái Nguyên.

 

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 2, Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT thì việc đảm bảo điều kiện về giảng viên để mở ngành đặc thù, ngành mới được linh hoạt như sau: Đối với ngành mới chưa có thạc sỹ, tiến sỹ cùng ngành theo quy định thì có thể thay thế bằng thạc sỹ, tiến sỹ ngành gần (với ngành đăng ký đào tạo - PV)...

Có thể nói, Bộ GD&ĐT đang thực hiện chưa đúng theo Thông tư do chính Bộ này ban hành.

Thứ nhất, Bộ GD&ĐT có Quyết định mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ngày 30/11/2016. Trong khi Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ký ngày 6/9/2017, đến ngày 23/10/2017 mới có hiệu lực. Do vậy, Bộ áp dụng điểm e, khoản 2, Điều 2, Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT để mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là không đúng quy định.

Thứ hai, trong trường hợp Bộ GD&ĐT áp dụng theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 cũng không đúng quy định.

Điểm a, khoản 2, Điều 2 nêu rõ, có ít nhất 10 (mười) giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo, trong đó có ít nhất 01 (một) tiến sĩ và 04 (bốn) thạc sĩ, hoặc 02 (hai) tiến sĩ và 02 (hai) thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo.

Trên thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chỉ có 9 giảng viên, trong đó có tới 4 giảng viên thỉnh giảng điều động từ Trường Đại học khoa học. Như vậy, ngành chỉ có 5 giảng viên cơ hữu, không đảm bảo để mở ngành theo quy định.

20190418_155944.jpg
Đã có sự gian dối tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trong việc mở ngành Luật.

 

Nếu Đại học Thái Nguyên thay thế bằng thạc sỹ, tiến sỹ ngành gần (với ngành đăng ký đào tạo-PV) thì vẫn phải có ít nhất 10 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên. Trên thực tế chỉ có 5 giảng viên cơ hữu, không đảm bảo điều kiện để mở ngành.

Như vậy, Bộ GD&ĐT ra quyết định mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai khi chưa đủ điều kiện về giảng viên là không đúng quy định. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT là cơ quan ban hành thông tư hướng dẫn các trường mở ngành nhưng chính bộ này lại là đơn vị vi phạm.

 

Bao che cho sai phạm?

Về thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông được Đại học Thái Nguyên cho mở chuyên ngành Quản trị văn phòng bị tố vi phạm khoản 1, Điều 2, Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT, Bộ GD&ĐT cho biết, nội dung Báo phản ánh là có cơ sở. Kiểm tra thực tế, tại thời điểm mở ngành Quản trị văn phòng, trường không đủ đội ngũ giảng viên theo quy định tại Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT.

20190424_0951580.jpg
Trường Đại học Khoa học bổ nhiệm bà Lê Thị Ngân, tiến sĩ văn học Việt Nam, giữ chức Trưởng khoa Luật và Quản lý xã hội chưa đúng quy định.

 

Bộ GD&ĐT lý giải, do trong danh mục GDĐT cấp IV trình độ tiến sỹ chưa có chuyên ngành Quản trị văn phòng nên không thể đáp ứng theo quy định tại Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, tại thời điểm mở ngành, danh sách giảng viên cơ hữu của trường có nhiều trình độ tiến sỹ, thạc sỹ có chuyên ngành gần với ngành Quản trị văn phòng… Việc Đại học Thái Nguyên cấp phép cho Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông mở ngành Quản trị văn phòng trình độ đại học là phù hợp.

Trong trường hợp này, có thể thấy, Bộ GD&ĐT không chỉ có dấu hiệu tiếp tay cho Đại học Thái Nguyên mở ngành Quản trị văn phòng không đúng quy định, mà còn có dấu hiệu bao che cho sai phạm, cho rằng Đại học Thái Nguyên cấp phép mở ngành là phù hợp.

Vấn đề đặt ra là, trường đại học nào cũng giống Đại học Thái Nguyên, lấy lý do ngành này, chuyên ngành nọ chưa có trình độ tiến sỹ để mở ngành không đúng với quy định, thì Bộ GD&ĐT sẽ xử lý thế nào, nền giáo dục Việt Nam sẽ ra sao?  Đây không phải là một lần mà nhiều lần xảy ra tại Đại học Thái Nguyên, phải chăng do đây là đại học vùng nên được... sai phạm?

Về nội dung Trường Đại học Khoa học được mở ngành Luật vi phạm khoản 1, Điều 2, Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT do không có tiến sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, Bộ GD&ĐT cho biết, báo phản ánh là có cơ sở.

Bộ GD&ĐT cho biết, kiểm tra tại thời điểm mở ngành, đội ngũ giảng viên không đủ theo quy định. Tính đến thời điểm kiểm tra, trường đã kiện toàn đội ngũ giảng viên đảm bảo theo quy định.

Hiện, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào có tới 3 ngành tuyển sinh không đủ chỉ tiêu gồm: ngành chăn nuôi; ngành khoa học cây trồng; ngành quản lý tài nguyên và môi trường. 

a.jpg
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông được Đại học Thái Nguyên cho mở chuyên ngành Quản trị văn phòng vi phạm khoản 1, Điều 2, Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT.

 

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho rằng, Báo nêu không có cơ sở. Hiện nay theo quy định, các cơ sở giáo dục đại học được phép mở ngành khi có đầy đủ các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất theo quy định.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT chưa có quy định về việc xem xét việc mở ngành khi tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, qua phản ánh của Báo, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu và sớm có giải pháp để tăng cường hiệu quả đào tạo đại học.

Như vậy, không chỉ sai phạm trong công tác bổ nhiệm Trưởng khoa tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học; thuê người đã về hưu làm giảng viên cơ hữu để mở ngành Luật của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh..., Đại học Thái Nguyên còn mở ngành không đúng quy định.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc xung quanh Văn bản số 3449/BGDĐT-TTr của Bộ GD&ĐT và các sai phạm tại Đại học Thái Nguyên. 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn