Cấm Sơn: Hướng đến NTM kiểu mẫu

KTNT XDNTM đã tạo ra cuộc cách mạng trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội cho người dân xã Cẩm Sơn (Cẩm Giàng - Hải Dương). NTM như làn gió thổi luồng sinh khí mới thúc đẩy phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng, thi đua sản xuất...

anh-xa-cam-son.JPG

Đó chính là kết quả của quá trình phấn đấu và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong Chương trình XDNTM để Cẩm Sơn hoàn thành 19/19 tiêu chí  năm 2014.

Chú trọng tuyên truyền

Năm 2011, Cẩm Sơn triển khai thực hiện XDNTM, bước đầu gặp không ít khó khăn, bởi đây là chương trình mới mẻ đối với cả cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân, đồng thời lại trực tiếp phụ trách việc quy hoạch, lập đề án. Nhận thức đúng về XDNTM là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy, chính quyền xã Cẩm Sơn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để cho người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong XDNTM.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, Cẩm Sơn duy trì đều đặn việc tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện, phát động các đoàn thể quần chúng tham gia tích cực. Tuyên truyền, vận động giúp thay đổi và chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân để hiểu và xác định quyền, trách nhiệm của mình trong XDNTM, do vậy, nhận được sự đồng thuận cao, đoàn kết chung tay XDNTM.

Thực tế cho thấy, xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí lại càng khó hơn nên Cẩm Sơn xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đó, hàng năm địa phương đều xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thì đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm. Đồng thời phải thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập

Hiện, Cẩm Sơn triển khai được 3 vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với quy mô 5ha trở lên. Năm 2017, triển khai 1 vùng sản xuất rau hữu cơ và đang đi vào sản xuất. Đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy trình VietGAPcho vùng sản xuất cây hàng hóa tập trung có giá trị cao  trên diện tích 30ha. Xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản 30ha bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, xã chú trọng phát triển dịch vụ, TTCN, số hộ kinh doanh dịch vụ ngày càng  tăng, trên địa bàn xã có 1 HTX dịch vụ nông nghiệp, 1 HTX xuất - nhập khẩu rau quả, gần 160 hộ làm dịch vụ các loại; người dân đã mua sắm máy làm đất, máy gặt… phục vụ sản xuất, góp phần cơ giới hóa nông nghiệp. Qua đó,   tăng thu nhập bình, năm 2017 đạt 35 triệu đồng/người; năm 2018 dự kiến đạt 41 triệu đồng/người.

Hướng đến NTM kiểu mẫu

Ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, cho biết: “Nhận thấy XDNTM là cả một hành trình chứ không phải là chỉ nhìn thấy những cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng khang trang… và cốt lõi là đời sống của người dân nông thôn được nâng lên, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ được phát huy. Đến nay, xã tiếp tục phát huy nội lực, kêu gọi nhân dân góp công, góp của cùng hoàn thành những hạng mục và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt”.

Hoàn thành XDNTM năm 2014 là cơ hội thuận lợi cho Cẩm Sơn tiếp tục vươn lên, hướng tới nông thôn hiện đại, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Thực hiện XDNTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã NTM kiểu mẫu, thể hiện các đặc trưng nông thôn điển hình tiên tiến: kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp - TTCN, dịch vụ; điểm dân cư nông thôn được xây dựng theo quy hoạch hướng đô thị hóa, xã hội nông thôn ổn định, văn minh, giàu bản sắc dân tộc…

Có thể nói, từ khi triển khai Chương trình XDNTM đến nay, nhờ có sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, kinh tế Cẩm Sơn ngày một phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Đây chính là nhân tố quan trọng, là động lực mạnh mẽ để xã Cẩm Sơn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, hoàn thành XDNTM, hướng đến NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn