Cần định hướng phát triển nông thôn mới ở Hoà Vang

KTNT Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Huyện Hoà Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của Đà Nẵng được định hướng phát triển thành thị xã.

anh-huyen-hoa-vang.jpg
Chú thích ảnh: Hòa Vang là huyện nông thôn duy nhất tại thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn vừa có cuộc họp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2021, quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tại cuộc họp, ông Trần Phước Sơn yêu cầu xác định cụ thể, rõ ràng định hướng phát triển phù hợp đối với từng xã của huyện Hòa Vang trên cơ sở thực tiễn của địa phương và các quy hoạch hiện có, nhằm tránh xảy ra tình trạng chồng chéo trong định hướng phát triển huyện Hòa Vang.

Trong đó, huyện Hòa Vang đang thực hiện song song hai định hướng, thứ nhất là xây dựng và phát triển theo Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định đến năm 2025 phấn đấu xây dựng Hòa Vang trở thành thị xã. Thứ hai là xây dựng các xã nông thôn mới tại Hòa Vang theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng và Sở KH&ĐT sớm có báo cáo nêu rõ quan điểm trên cương vị ngành chức năng về việc những xã nào nên phát triển lên phường, xã nào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, giao Sở KH&ĐT tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư cho mỗi hướng phát triển; Sở Xây dựng phối hợp, hỗ trợ huyện Hòa Vang lập đề án quy hoạch đô thị khu vực trung tâm thị xã, chương trình phát triển đô thị…

Cũng tại cuộc họp, ông Trần Phước Sơn nêu rõ: “Để triển khai hiệu quả hai định hướng này một cách hài hòa, không gây ra tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn nhau trong quá trình thực hiện, trên cơ sở thực tiễn của địa phương và các quy hoạch đã có, huyện Hòa Vang cần sớm rà soát, đề xuất cụ thể với UBND thành phố những xã sẽ được đầu tư phát triển thành phường, đáp ứng định hướng xây dựng Hòa Vang trở thành thị xã; cũng như xác định các xã sẽ được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới”.

Mục tiêu năm 2022, xây dựng, ban hành và triển khai các Bộ tiêu chí nông thôn mới. Năm 2023, đạt từ 1 - 2 xã nông thôn mới nâng cao; đạt 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, đạt từ 2 - 3 xã nông thôn mới nâng cao; đạt từ 1 - 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2025, đạt từ 1 - 2 xã nông thôn mới nâng cao; đạt 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; và huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện Hòa Vang khẩn trương nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền về những cơ chế, chính sách đã được Thành ủy, HĐND thành phố ban hành trong việc thực hiện mô hình nông thôn mới; thúc đẩy triển khai hai dự án vùng nông nghiệp công nghệ cao (Hòa Phú, Hòa Khương và Hòa Phong), khuyến khích các hộ dân tham gia; sớm hình thành hai hợp tác xã điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

 

Anh Vũ

Ý kiến của bạn